Sökning: "affärssystemsimplementation"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet affärssystemsimplementation.

 1. 1. Skilda organisationskulturers påverkan vid affärssystemsimplementationer : En kvalitativ studie om skilda organisationskulturer på ett internationellt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Camilla Erixal; Helene Palmqvist; [2019]
  Nyckelord :ERP-implementation; different organizational cultures; Competing Value Framework; affärssystemsimplementation; skilda organisationskulturer; Competing Value Framework;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer eftersträvar enhetliga arbetssätt och försöker att uppnå detta genom användandet av affärssystem. Affärssystemsimplementationer är komplexa och tidskrävande projekt och kan försvåras på grund av organisationskultur som betraktas som en kritisk faktor. LÄS MER

 2. 2. Det är dags att uppgradera. En kvalitativ studie om slutanvändares upplevelser av en affärssystemsimplementation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Berg; Victor Westberg; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Affärssystem blir allt viktigare för organisationer i såväl Sverige som globalt. I takt med detta blir de även mer integrerade i kärnverksamheten, vilket bidrar till att implementationen av dem blir ett kritiskt och utmanande moment för många organisationer. LÄS MER

 3. 3. Användarutbildning under affärssystemsimplementation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Josefina Herlin; Jennifer Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :End User Training EUT ; ERP implementation; challenges; formal training; informal learning; Användarutbildning; affärssystemsimplementation; utmaningar; formell utbildning; informellt lärande;

  Sammanfattning : Användarutbildning är en viktig faktor vid affärssystemsimplementation, eftersomdet kan bidra till att företag når önskade fördelar med sitt nya affärssystem. Därför är användarutbildning en betydande faktor under hela affärssystemsimplementationen från pre-implementationen till post-implementationen. LÄS MER