Sökning: "affective textile"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden affective textile.

 1. 1. DEN EMOTIONELLA TEXTILEN En kvalitativ studie av känslor vid återbruk av textilier med affektionsvärde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linda Jansson; [2019-06-25]
  Nyckelord :affective textile; reusing textile; sustainable textile; textilt återbruk; affektionsvärde;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2019, 180 hpGrundnivå2019:8.... LÄS MER

 2. 2. Tidsslöjd och tid för slöjd : Kan kunskap om elevers tidsuppfattning användas för att stödja estetiska lärprocesser?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; intermediate stage; school subject sloyd; time perception; flow; kreativitet; metakognition; objektiv tid; reflektion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate how knowledge about pupils' perception of time can be used to support aesthetic learning processes, specifically learning in the school subject sloyd. Sloyd involves a form of complex learning that utilises cognitive and motor processes as well as affective ones, which creates a good foundation for the kind of in-depth learning that requires time. LÄS MER