Sökning: "affective textile"

Hittade 1 uppsats innehållade orden affective textile.

  1. 1. DEN EMOTIONELLA TEXTILEN En kvalitativ studie av känslor vid återbruk av textilier med affektionsvärde

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Linda Jansson; [2019-06-25]
    Nyckelord :affective textile; reusing textile; sustainable textile; textilt återbruk; affektionsvärde;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2019, 180 hpGrundnivå2019:8.... LÄS MER