Sökning: "affekt"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet affekt.

 1. 1. Ta skammen vid hornen : Om psykoterapeuters intrapsykiska upplevelser vid prematura avslut sett ur ett psykodynamiskt relationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ljubica Ilic; Åsa Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta uppsatsarbete är en kvalitativ intervjustudie med syfte att undersöka vilka intrapsykiska processer som aktiveras hos psykoterapeuter vid prematura avslut. Vidare hur dessa upplevelser påverkar psykoterapeuters privata och professionella självbilder sett ur ett affekt-, anknytnings- och objekrelationsteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Det Personliga museet : Känslomässigt engagemang genom interaktion i museer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Isabelle Viidas; Johan Nauclér Löfving; [2019]
  Nyckelord :interaction design; cultural heritage; exhibition; affect; interactive experience; interaktionsdesign; kulturarv; utställning; affekt; interaktiv upplevelse;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker hur interaktiv teknologi kan användas för att förmedla kulturarv genom att förstärka en utställning i ett museikontext. Med samhällets växande digitalisering kommer en möjlighet för museer att erbjuda nya upplevelser med mervärde utöver fakta och bilder. LÄS MER

 3. 3. Båtgravar och affekt : En studie av båtgravars affektiva betydelser utifrån närvaro och frånvaro av kroppar i Valsgärde och Sutton Hoo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Valsgärde; Sutton Hoo; cenotaph; ship burials; viking age; vendel; missing bodies; affect; Valsgärde; Sutton Hoo; Kenotaf; Båtgravar; Vikingatid; Vendeltid; Försvunna kroppar; affekt;

  Sammanfattning : This thesis studies the famous boat graves in Valsgärde, Sweden and Sutton Hoo, England.  Its purpose is to understand the affects these graves had on the people who surrounded and visited them. Affect describes the first reaction when a person experience somthing new. LÄS MER

 4. 4. Hur affekterar fysiskt aktivtetsmönster och sömn mående dagen efter? : En kvantitativ studie om hälsosamma hjärnfunktioner

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Siggesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim and issues The question in this study is: How does physical activity patterns and sleep affect mood on the next day? More exactly; examine how time in sedentary (SED), in light-intensity physical activity (LIPA) and in moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) on the day before, total sleep time (TST) and number of awakening (WASO) during the night before, affect positive and negative feelings and emotional experiences from the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Material and method A total of 13 subjects (7 women, 6 men, mean age 53 years) were included. LÄS MER

 5. 5. FÖRSKOLLÄRARENS STRATEGIER I KONFLIKTHANTERING : Och hur förskollärarna motiverar sina val av strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Ulstrup; Legrèn Viktoria; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Strategier; konflikthantering och motivering;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte var att öka kunskaper om hur förskollärare arbetar med konflikthantering. Ur syftet formulerades två frågeställningar: Vilka strategier beskriver förskollärarna att de använder sig av i arbetet med konflikthantering? hur motiverar förskollärarna sina val av strategier?   Metoden i det självständiga arbetet var en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare på tre olika förskolor, en privat förskola och två kommunala förskolor. LÄS MER