Sökning: "affekt"

Visar resultat 16 - 20 av 100 uppsatser innehållade ordet affekt.

 1. 16. Unicef och dess strategiska kommunikation på Youtube

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Felicia Weiderman; Josefine Eriksson; [2018]
  Nyckelord :YouTube; Unicef; välgörenhet; strategisk kommunikation; relationsskapande; affekt; engagemang; sociala medier; diskurs;

  Sammanfattning : The digitalization has changed the entire world speaking of communication, both between individuals but also between organizations and their audience. Organizations and business over all requires a good communication to be able to reach their goals within the company and make the most out of their business. LÄS MER

 2. 17. När emotioner blir ett arbetsverktyg - En kvalitativ studie om pedagogers känsloarbete vid lågaffektivt bemötande som arbetsmodell i särskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Katarina Wieslander; [2017-07-10]
  Nyckelord :emotionshantering; emotiv dissonans; känsloneutralisering; känsloregler; emotionella processer;

  Sammanfattning : Studien har som sitt övergripande syfte att undersöka pedagogers känsloarbete och känsloneutralisering vid arbetsmodellen lågaffektivt bemötande inom särskolan. Uppsatsen har sitt huvudfokus på personalens subjektiva upplevelser av sitt eget känsloarbete samt effekterna av sin känslohantering vid situationer som innehåller ett utåtagerande beteende. LÄS MER

 3. 18. Ätstörning och personlighet - personlighetsbedömning med PID-5 på en ätstörningsmottagning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lisa Eriksson; [2017-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Decennier av forskning visar på samband mellan personlighet och ätstörning vad gäller såväl insjuknande som behandlingsutfall. Studiens syfte var att pröva ett nytt skattningsformulär, The personality inventory for DSM-5 (PID-5), för att undersöka personlighetsdrag hos kvinnor med ätstörning och pröva formulärets användbarhet i terapeutisk behandling. LÄS MER

 4. 19. Subjective Well-Being and Biomarkers of Health : The Relationship between Subjective Well-Being, The immune system and Hypothalamic-Pituitary Adrenal Axis Activation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanda-Wictoria Catibusic; [2017]
  Nyckelord :Subjective well-being; Positive affect; biomarkers; inflammatory cytokines; HPA axis; Interleukin 6; C-reactive protein; Cortisol; Subjektivt välbefinnande; Positiv affekt; biomarkörer; inflammatoriska cytokiner; HPA- axeln; Interleukin-6; C-reaktivt protein; Kortisol;

  Sammanfattning : An association between inflammation and mood deterioration has been proposed as a potential explanatory mechanism underlying many pathologies. Previous research attributes this consistently reoccurring connection between inflammation and psychopathology that is often reported within the literature, to a relationship between the HPA axis, the body’s stress response system and the immune system. LÄS MER

 5. 20. Räcker erfarenheten till? : En intervjustudie om bemötande av utåtagerande beteende i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristofer Sandberg; Louise Herbertsson; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; Beteendeproblematik; Utåtagerande beteende; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Bakgrund Beteendeproblem, som det utåtagerande beteendet inräknas i, tar sin grund i att barnet beter sig på ett sätt som inte följer samhällets normer och regler för vad som är accepterat. Orsaker till beteendet kan vara bland annat språkliga, fysiska eller känslomässiga. LÄS MER