Sökning: "affektionsvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet affektionsvärde.

 1. 1. DEN EMOTIONELLA TEXTILEN En kvalitativ studie av känslor vid återbruk av textilier med affektionsvärde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linda Jansson; [2019-06-25]
  Nyckelord :affective textile; reusing textile; sustainable textile; textilt återbruk; affektionsvärde;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2019, 180 hpGrundnivå2019:8.... LÄS MER

 2. 2. När konsumenten sätter priset : En studie om prissättning på C2C-marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Dahlberg Bielawska; Anton Lööf; [2014]
  Nyckelord :Prissättning; prissättningsstrategi; kostnadsbaserad prissättning; konkurrensbaserad prissättning; kundbaserad prissättning; andrahandsmarknad; C2C-marknad;

  Sammanfattning : Det har genom åren bedrivits en mängd forskning kring prissättning på marknaden där företag är den säljande parten. Den idag växande andrahandsmarknaden, där konsumenter innehar rollen som säljare, har helt exkluderats från forskning kring prissättning. LÄS MER

 3. 3. Kvalificerade bedömningar av värdeförändringar i byggd miljö

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Fredrik Karlsson; Christoffer Verschuur; [2013]
  Nyckelord :fastighetsbranschen; fastighetsvärdering; marknadsvärde; avkastningsvärde; fastighetsredovisning; verkligt värde; områdesförändringar; real estate; real estate valuation; market value; real estate accounting; fair value; return value; neighborhood changes;

  Sammanfattning : På uppdrag av SWECO Management AB utreds möjligheten till att kunna se korrelationer mellan åtgärder på en fastighet eller i dess omgivning och ett förändrat fastighetsvärde. Denna information skall vara SWECO till gagn i upphandlingssituationer, för att lättare kunna visa för beställaren om att tjänsten i fråga kan leda till ett ökat fastighetsvärde. LÄS MER

 4. 4. Balkongen i staden

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Hanna Ahlström; Emelie Kjellberg; [2011]
  Nyckelord :balkonger; stad; stadsodling; JM AB; stadsbor; odlingskärl; folkbildning; lägenheter ; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Balkongen i staden – Vad vet vi egentligen om den? Att vi vet för lite om balkongen i staden visar sig bland annat genom att den svenska balkongen inte används i den utsträckning den har potential att göra. Många stadsbor känner sig osäkra och främmande inför balkongen och dess förmåga att formas utefter deras olika intressen, aktiviteter, behov, önskemål, stilar och utsikter. LÄS MER

 5. 5. Låt mig åldras, ge mig en själ

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Louisa Szücs Johansson; [2011]
  Nyckelord :konsumtion; produktlivslängd; affektionsvärde; möbeldesign; matbord; pall;

  Sammanfattning : Projektet har handlat om hur man skapar produkter som uppmanar till långvarig användning, med syftet att påverka människors konsumtionsvanor samt förhållningssätt till sina produkter. Genom litteraturstudier och en enkätundersökning fanns att produkter med affektionsvärde var det som användaren värderade högst, det var också detta värde som var svårast för en designer att påverka. LÄS MER