Sökning: "affektiv sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden affektiv sjukdom.

 1. 1. Patientens upplevelse och erfarenhet av beröring i vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Gärdsmo; Nathalie Rand; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Patientens perspektiv; Omvårdnad; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Redan som spädbarn har människan ett behov av omtanke, empati och närhet för att skapa en tillit till sin omgivning. Massage, terapeutisk, taktil och affektiv beröring har nyttjats som ett komplement till ordinarie läkemedelsbehandling med syfte att lindra psykisk och fysisk smärta. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv beteendeterapi för insomni vid bipolär sjukdom : Utvärdering av sömn och affektiva symtom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lisa Ledin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individer med bipolär sjukdom lider ofta av sömnbesvär, såsom insomni. Samband har även påvisats mellan sömnbesvär och affektiva symtom. Kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-i) rekommenderas som förstahandsbehandling vid insomni, men få studier har undersökt KBT-i anpassad för bipolär sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Bipolär sjukdom – profylaktisk behandling med litium eller valproinsyra?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Justyna Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; profylaktisk behandling; litium; valproinsyra; valproat;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär affektiv sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som drabbar cirka 2-3% av befolkningen. Etiologin till bipolär sjukdom är okänd, dock spelar både miljö och genetik en viktig roll. Sjukdomen kännetecknas av perioder med depression omväxlande med perioder av mani. LÄS MER

 4. 4. Patientutbildning för personer med bipolär sjukdom : Upplägg och innehåll av utbildningar inom psykiatrisk öppenvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Daniel Askland; Nawsaid Ahmad Sadik; [2016]
  Nyckelord :Bipolar disorder; outpatient care; psychoeducation; questionnaire; survey; Bipolär sjukdom; enkät; kartläggning; patientutbildning; öppenvård;

  Sammanfattning : To suffer from bipolar disorder can cause significant distress. Bipolar disorder causes severe shifts in mood. The person can, apart from having a normal mood, experience depressive episodes or a highly elevated mood – hypomania or mania. LÄS MER

 5. 5. "Visst gör det ont när knoppar brister": En kvalitativ studie av somatisering hos ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Kindvall; Cina Rydergård; [2013]
  Nyckelord :somatisering; CSI-24; ungdomar; icke-kliniskt sample; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka somatisering hos 14 år gamla grundskoleelever kopplat till identitet, känslor, nätverk och den egna kroppen. CSI-24 (Child Somatization Inventory) distribuerades i tre åttondeklasser i södra Sverige. LÄS MER