Sökning: "affektiva filter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden affektiva filter.

 1. 1. "Jag vet inte!" : Affektiva filter i undervisningen av moderna språk

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ulrika Lindroth; [2019]
  Nyckelord :Pragmatism; Affective filter; Language didactics; Learning strategies.; Pragmatism; Affektiva filter; Språkdidaktik; Strategier för lärande;

  Sammanfattning : The goal for this essay is to research the action of “I don’t know” as a problem solving strategy with antilearning consequences, and as an action, with help from Dewey’s pragmatism and Krashen’s theory about affective filters (Krashen, 1987). The data is gathered from a group of nine-graders learning German as a third language, and the language skill in focus is oral production. LÄS MER

 2. 2. Att kommunicera på spanska i en samtalsmodul : En studie av elevers uppfattning om en kommunikativ aktivitet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Luis Chirinos; [2012]
  Nyckelord :Spanska som främmande språk; samtalsmodul;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning är att ta reda på hur elever med spanska som främmande språk upplever kommunikativa aktiviteter i en samtalsmodul. Frågorna är: hur viktig är elevernas exponering för de kommunikativa aktiviteterna (input) i en samtalsmodul med avseende på språkinlärning och hur viktiga är dessa aktiviteter för deras affektiva filter? Jag har använt mig av en enkät för att få svar på mina frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Effektiv ordinlärning med suggestopedimetoden: det affektiva filtrets påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Annette Gyllander; [2011]
  Nyckelord :suggestopedi; ordinlärning; det affektiva filtret; Lozanov; Krashen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om suggestopedimetoden med dess fokus på glädje och avspänning, frigörandet av hjärnkapacitet och ett tryggt inlärningsklimat leder till framgång i ordinlärning i ett andraspråk. Som utgångspunkt finns Krashens teori om att ett lågt affektivt filter och ordinlärning har ett samband. LÄS MER