Sökning: "affektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet affektivitet.

 1. 1. Människor som spelar för mycket: En analys av relationen mellan spelbegär, problemets svårighetsgrad, personlighet, psykisk ohälsa och affektivitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Thomas Westerberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :spelproblem; spelbegär; personlighet; psykisk ohälsa; affektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka hur personlighetsegenskaper, ångest och depression samt positiv och negativ affekt relaterar till spelproblem och olika dimensioner av spelbegär hos människor med spelproblematik. Deltagarna bestod av personer med spelproblem (N = 66) som besvarat en webenkät som funnits tillgänglig på olika sociala medier/nätverk. LÄS MER

 2. 2. "Here comes more drama! #RHOBH" : En undersökning i hur publiken uttrycker känslor på Twitter i relation till realityserien The Real Housewives of Beverly Hills

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Pia Gräslund; [2015]
  Nyckelord :Reality-tv; känslor; känslouttryck; tele-affektivitet; det ironiska tilltalet; Twitter; etnografi; The Real Housewives of Beverly Hills;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur känslor uttrycks på Twitter i relation till reality-serien The Real Housewives of Beverly Hills. För att kunna göra detta har en metod valts som fungerar bra på att undersöka kulturer på internet, Netnografi. LÄS MER

 3. 3. Pursuing Flourishing: : Living a Life of Pleasure, Engagement or Meaning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adam Yngve; Zackarias Edwall; [2015]
  Nyckelord :Orientations to Happiness; psychological well-being; happiness; flourishing; hedonia; eudaimonia.; Orientations to Happiness; psykologiskt välbefinnande; lycka; flourishing; hedonism; eudaimonism.;

  Sammanfattning : To be happy is an ultimate goal for most people, yet people may beunable to express what happiness really means. This study examinedthe relationship between three orientations to happiness as predictorsof flourishing and affectivity. A convenience sample of Swedishuniversity students (n = 355) answered a cross-sectional survey. LÄS MER

 4. 4. Attityder till tabuord bland amerikaner : Kognition, intensitet och frekvens.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Patricia Rosenberg; [2014]
  Nyckelord :Attityder; tabuord; amerikaner; affektivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Neuroticism i relation till motivation, självkänsla samt affektivitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :My Malmkvist; Kristin Witalisson; [2014]
  Nyckelord :Big-five-teorin; neuroticism; motivation; självkänsla; affektivitet; Mini-IPIP;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan personlighetsdraget neuroticism och yttre motivation, a-motivation, låg självkänsla samt negativ affekt. Syftet med studien var att öka förståelsen för neuroticism som personlighetsdrag utifrån individernas motivationstyp, självkänsla samt individernas affektiva tillstånd. LÄS MER