Sökning: "affordances"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet affordances.

 1. 1. How does previous experience affect preference in an environment for outdoor recreation? : using the PSD model to identify environments for different outdoor recreation needs

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :outdoor recreation; experience; preference; perceived sensory dimensions; affordances; restoration;

  Sammanfattning : This study investigates how previous experience affect preference of environments for outdoor recreation. The Perceived Sensory Dimensions model was used to categorise perceived qualities at preferred places. A survey with 10 questions was sent out in social media and in a newsletter to all members of the Swedish Outdoor Association. LÄS MER

 2. 2. Embodied Avatars in Cinematic Virtual Reality : Effects on Presence, Social Presence, and Spatial Referencing.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alfred Berg; [2022]
  Nyckelord :Cinematic virtual reality; embodied avatars; social presence; presence; nonverbal social cues; head-mounted displays.;

  Sammanfattning : The increasing availability of modern head-mounted displays have spurred interest in social virtual reality (VR) applications, but their immersion-inducing features limit the use of important nonverbal social cues in multiuser contexts. Embodied avatars have proven useful in increasing the social affordances of real-time rendered VR applications but remain underexplored in cinematic virtual reality (CVR). LÄS MER

 3. 3. Traditionella medier möter nymedier : En fallstudie om public service och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Kristofer Pehrs; Julia Winberg; [2022]
  Nyckelord :Public service-radio; digitalization; social media; affordances; public service-radio; digitalisering; sociala medier; affordances;

  Sammanfattning : Old media meets new media - a case study of public service and social media. More traditional media such as public service-radio have faced challenges when digitalization allowed audiences to change platforms and use new medias. LÄS MER

 4. 4. Reproduced Reality: Cultural Artifacts and the Value of Original in the Age of Photogrammetric Reproduction

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lachlan Manning; [2022]
  Nyckelord :Photogrammetry; Digital Reproduction; Aura; Art; Virtual Reality; Benjamin; Baudrillard; Virtual Spaces; Digitalisation;

  Sammanfattning : Amongst its innumerable effects on society, the proliferation of digital media has transformed the institution of art, with new forms and channels of digital content delivery allowing unprecedented levels of reproducibility. This reproducibility has allowed artworks and artifacts to be copied, shared, and experienced in a multitude of new ways, often far beyond the original artist’s intentions or expectations. LÄS MER

 5. 5. Multimodala möjligheter i lågstadiet : En litteraturstudie om hur elevers läs- och skrivförmåga påverkas av multimodala texter och lärarens praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Joanna Gabrielsson; Ellen Hardefeldt; [2022]
  Nyckelord :Multimodala texter; multimodalitet; läs- och skrivförmåga; kommunikation;

  Sammanfattning : Inriktningen för den här litteraturstudien är multimodala texter i lågstadieundervisningen, eftersom samhällets utveckling ställer nya krav på såväl undervisning som lärare. Syftet är att sammanställa hur användandet av multimodala texter behandlas i forskning inom yngre elevers språkundervisning. LÄS MER