Sökning: "after school care"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden after school care.

 1. 1. Fritidslärarens status : En studie om lärares uppfattningar av fritidslärarens status och dess påverkansfaktorer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning; Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Julia Wall; Camilla Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Äntligen blir vårt arbete mer betydelsefullt och förskolan kan bli accepterad som en skolform” Förskollärares tolkning av undervisningsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Titti Nilsson; Emma Sjöholm; [2020]
  Nyckelord :didaktik; fenomenografi; förskollärare; förutsättningar; krav; lek; lärande; status; undervisning; undervisningsbegreppet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet undervisning. Vi vill belysa hur begreppet undervisning tolkas av förskollärare i verksamheten och om begreppet har fått en annan innebörd efter implementering av den nya läroplanen 2018 infördes. LÄS MER

 3. 3. Returning Foreign Fighters to Denmark & Sweden: The Enemies of the State?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Cianna Flyger; [2020]
  Nyckelord :Islamic state; foreign fighters; Denmark; Sweden; policy; discourses; critical security studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denmark and Sweden, as the rest of Europe, face a dilemma of whether to repatriate their citizens who travelled to the so-called Islamic State, from the wretched refugee camps in Syria and Iraq after its fall, and how to deal with those already returned. This thesis examines the two countries’ policy-approaches and discourses to the issue of foreign fighters (FF’s) through a comparative case study, mainly focusing on Denmark, and empirical analysis of statements on FF’s from key political actors, using the social scientific method of critical discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Ett barns upplevelse av att leva med ett syskon som har cancer : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elise Bohman; Linn Wyller Retsler; [2020]
  Nyckelord :Siblings; Pediatric cancer; Experience; Barn; Cancer; Syskon; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationellt diagnostiseras varje år 300 000 barn i åldrarna 0-19 år med cancer. När ett barn diagnostiseras med cancer påverkas hela familjen, inklusive det friska syskonet. Det är inte ovanligt att dessa hamnar i skymundan då större delen av fokuset riktas åt den sjuke. LÄS MER

 5. 5. Man är inte starkare än sin svagaste länk : En studie om hur åtta rektorer och biträdande rektorer resonerar om en likvärdig utbildning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Andersson; Camilla Nygård; [2020]
  Nyckelord :Early Childhood Education and Care; ECEC; equity; equivalence; implementation; principal; assistant principal; municipal preschool; equal education; Förskola; yngre barns utbildning och omsorg; likvärdighet; likvärdig utbildning; förskoleimplementering; implementering; förskolerektor; biträdande förskolerektor; kommunal förskola; likvärdig förskola;

  Sammanfattning : Children have the by law regulated right to an equal education and they also have the right to equivalence in their education. Furthermore, it is also important that their education should lead to equity. Equal, equivalence and equity are different words used in the same context. LÄS MER