Sökning: "after school care"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden after school care.

 1. 1. Industry dependent performance of initial public oerings

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mikael Högberg; Qi Li; [2019-07-02]
  Nyckelord :IPO; event study; performance; CAR; CAR; buy-and-hold;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Staying in Niue? : Students' spatial plans related to value systems and climate change

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Astrid Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :student migration; staying; Niue; values; cyclone; studentmigration; stanna; värderingar; cykloner; Niue;

  Sammanfattning : The Niuean population has been in decline since the airport opened on the island. This thesis investigates a specific aspect of the migration from the island: what final year high school students in Niue plans to do after graduation in relation to leaving or staying in Niue. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Barns uppfattningar om lek och pulshöjande moment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Zacharias Starlid; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; fritidshemmet; fysisk aktivitet; lek; walk-and-talk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa kunskap om barns uppfattningar om fysisk aktivitet och rörelselekar samt hur detta kunde få mer utrymme i den pedagogiska fritidshemsverksamheten. De forskningsfrågor som undersöktes i studien var ”Hur uppfattar barnen fysisk aktivitet och rörelselekar?” och ”Hur ska fritidslärarna lägga upp den pedagogiska verksamheten för att främja fysisk aktivitet och rörelselek enligt barnen?”  Studien utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och barns perspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Om det är nåt trubbel med dom” Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :APL; Arbetsplatsförlagt lärande; Extra anpassningar; Yrkeslärare; Handledare;

  Sammanfattning : Abstract Nilsson Anna (2018). ”Om det är nåt trubbel med dom” - Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

 5. 5. The crisis of care in conservative welfare states and the need for a gender-sensitive approach to policy making

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Luana Ciccarone; [2019]
  Nyckelord :gender; welfare state; public policy; conservative countries; comparative study; social policy; informal care work; domestic work; childcare; elderly care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The so-called capitalist crisis of care has been theorized starting since the 80s. It has been and explored by two literature streams: the ‘feminist’ and the ‘mainstream’. LÄS MER