Sökning: "afterload"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet afterload.

 1. 1. Concept for Improvement of Afterload in an Ex Vivo Heart Evaluation System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ludvig Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :afterload; heart evaluation; ex vivo heart perfusion; hjärtevaluering;

  Sammanfattning : Hjärtevaluering är avsett för att öka antalet transplanterade donerade hjärtan med målet att bli standardbehandling i samband med hjärttransplantation. Anledningen till behovet av hjärtevaluering är att samtidigt som människor dör i väntan på ett nytt hjärta så kasseras donerade hjärtan på grund av osäkerhet kring deras förmåga att skapa tillräckligt blodtryck och -flöde i mottagarens kropp. LÄS MER

 2. 2. Sedering av hund och katt med kardiomyopati : hur sedativa läkemedel påverkar cirkulationen vid dilaterad respektive hypertrofisk kardiomyopati

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexander Hanberger; [2017]
  Nyckelord :sedering; läkemedel; dilaterad kardiomyopati; hypertrofisk kardiomyopati;

  Sammanfattning : Alfa2-agonister, acepromazin och benzodiazepiner är vanliga sedativa läkemedel inom veterinärmedicin och dessa skiljer sig åt vad gäller effekt och biverkningar. Individuella skillnader och sjukdomstillstånd är faktorer som kan göra att patienter reagerar olika på läkemedel. LÄS MER

 3. 3. Effekt av Tracleer (bosentan) vid behandling av pulmonell arteriell hypertension

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Philip Ekelund; [2016]
  Nyckelord :Pulmonell arteriell hypertension;

  Sammanfattning : Pulmonell arteriell hypertension är en sjukdom som engagerar de små arteriolerna och venolerna i lungkärlbädden. Det är främst arterioler som drabbas och det handlar om en ökad proliferation, remodellering samt minskad apoptos vilket leder till en hypertrof kärlvägg med minskat kärllumen. LÄS MER