Sökning: "aga"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet aga.

 1. 1. Att "på ett lustfyllt sätt luras till att läsa och skriva" : En kvalitativ studie som undersöker lärares erfarenheter kopplat till iPad som ett läs-och skrivverktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Amanda Jansson; [2021]
  Nyckelord :digital tools; iPad; primary school; reading learning; writing development; digitalt verktyg; iPad; lågstadiet; läsinlärning; skrivutveckling;

  Sammanfattning : In 2017, the Swedish government decided to implement digitalization in schools nationwide. The idea was that the school's digitalization would provide an opportunity to increase students' digital competence, knowledge development and equivalence. The iPad is a relatively new digital tool that is used in schools to a large extent. LÄS MER

 2. 2. Spödrivning i svenska travlopp : en analys av filmer och positionsdata från travlopp

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mirielle Melani Johansson; [2020]
  Nyckelord :häst; spöanvändning; travsport; spö; spödrivning; travhäst;

  Sammanfattning : Sverige är en av världens största travsportsnationer. Tävlingar anordnas alla dagar av året utom på julafton, vilket resulterar i att tusentals lopp körs årligen. Något som är speciellt med hästs-port i allmänhet är att det är tillåtet att använda spö, bland annat i frammanande syfte. LÄS MER

 3. 3. Utdelningsbeskattning : Effekterna av investeringssparkontots införande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Mägiste; Anton Winst; [2020]
  Nyckelord :Dividend clientele; Dividend policy; effective capital taxation; stockholder structure; investeringssparkonto; profit distribution; Swedish capital taxation; Utdelningsklientel; utdelningspolicy; effektiv kapitalbeskattning; aktieägarstruktur; investeringssparkonto; utdelad vinst;

  Sammanfattning : The effects of individual income taxation direct the way they choose to receive capital flows. The clientele effect suggests, investor preferences are affected by their individual taxation. LÄS MER

 4. 4. Hur skapas en hälsofrämjande arbetsplats på ett lärosäte? : En kvalitativ studie utifrån lärarnas upplevelser av den sociala och organisatoriska hälsan på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kristina Budai; Marcus Norberg; Nicoleta Iordache; [2020]
  Nyckelord :COP; engagemang på arbetsplatsen; human resources; hälsa på arbetsplatsen; lärande på arbetsplatsen; pedagogik; salutogenes; universitetslärare;

  Sammanfattning : I dagens arbete har lärare för hög arbetsbelastning och därför har deras arbetssituation försämrats. På arbetsplatser har psykiska, fysiska och sociala hälsan en viktig roll för att människor ska uppleva hälsa på arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. The modern-day warehouse employee : A study of augmented reality skills inside warehouses

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abdulaziz Othman Aga; Onur Barlasakli; Lucas Venancio; [2020]
  Nyckelord :Diva; test; uppladdning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER