Sökning: "agar gel"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden agar gel.

 1. 1. Microbial growth in coffee grinder and cold brewed coffee beverage

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Anna Fernlöf; [2020]
  Nyckelord :microbial growth; cold brewed coffee; coffee grinder;

  Sammanfattning : In this project the microbial growth in cold brewed coffee beverage and a well-used coffee grinder was studied. This was a project that was made together with the com-pany 3TEMP ltd in Arvika, Sweden. The company would like to know how the microbial growth in cold brewed cof-fee beverage was during different storing conditions. LÄS MER

 2. 2. Mjölksyrabakterier i suröl

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Fredrik Andersson; Sandy Koleszar; [2019]
  Nyckelord :Suröl; mjölksyrabakterier; probiotika; Sour beer; lactic acid bacteria; probiotics; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suröl är en dryck som ökat i populäritet, speciellt bland folk med stort intresse för hantverksöl och mikrobryggerier. Allt fler bryggerier vågar nu att gå utanför sin trygghetszon med att använda jäst av typen Saccharomyces cerevisiae och istället börjar experimentera med bakterier och jäst som tidigare ansetts vara produktförstörande, till exempel olika mjölksyrabakterier och vildjäst. LÄS MER

 3. 3. REMOVAL OF PRESSURE-SENSITIVE LABELS FOR LIBRARY APPLICATION A Study of the Use of Agar as a Solvent Gel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alexandra Tengelin; [2017-06-27]
  Nyckelord :self-adhesive labels; pressure-sensitive adhesive; agar gel; agarose; ATR-FTIR; paper conservation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate pressure-sensitive labels for library application, techniques, and considerations for their removal from paper substrates. The aim was to use information from the literature to design a method for the removal of pressure-sensitive labels from paper covered half bindings using agar, commonly known as agar-agar, as a solvent gel. LÄS MER

 4. 4. Hardware Control of a Near Infrared Fluorescence System : LabVIEW Programming and Evaluation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Biomedicinsk instrumentteknik

  Författare :María Martha de la Paz Velasco Santoscoy; [2016]
  Nyckelord :Near-infrared; indocyanine green ICG ; biomedical optics; fluorescence; spectroscopy; lasers.;

  Sammanfattning : Indocyanine green (ICG) is a fluorescent dye used as an indicator in medicine and surgery. The maximum absorption wavelength of ICG is at 785 nm, while the maximum emission is around 820 nm. ICG is nontoxic and is rapidly excreted into the bile. LÄS MER

 5. 5. Makroalger och deras användning som livsmedel och livsmedelstillsatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Mirjam Öhman; [2014]
  Nyckelord :makroalger; tång; livsmedel; livsmedelstillsatser;

  Sammanfattning : Makroalger är ett annat ord för tång. Tång som livsmedel har traditionellt sett an-vänts i kustområden på flera platser i världen. I asiatiska länder har den använts länge och det är fortfarande där den används allra mest. LÄS MER