Sökning: "age-coding"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet age-coding.

 1. 1. Ett värdigt liv : En studie om socialsekreterares tolkning och tillämpning av LVM ur ett åldersperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nora Petersson; Nicolina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Misuse; LVM; elder; younger; social worker; ageism; social constructivism; Missbruk; LVM; äldre; yngre; tvångsvård; socialsekreterare; ålderism; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to investigate if age is impacting the social workers interpretationand application of the Swedish compulsory care legislation for people with substance abuse, Lag(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM]. This with a specific focus on the elderly,thus clients over 65 years. LÄS MER

 2. 2. Ålder, ålderskodning och ålderism i det sociala arbetet : En kvalitativ diskursanalytisk studie om socionomers föreställningar av ålder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pontus Kihlstedt; Linus Gamnis; [2020]
  Nyckelord :Age; age coding; ageism; social work; social workers; Ålder; ålderskodning; ålderism; socialt arbete; socionomer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ålder beaktades, användes och konstruerades hos yrkesverksamma socionomer. Studien hade utgångspunkt i teorierna och begreppen ålderism, ålderskodning och social identity theory. LÄS MER

 3. 3. Ålder spelar ingen roll, men ålder spelar roll. Hur ålder i förhållande till kön tar sig i uttryck i arbetet med ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rania Saliba; Irene Gomez Paloma; [2017]
  Nyckelord :ageism; age-coding; age-categories; intersection between age and gender; social work; young social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how young employees working at a housing unit for unaccompanied refugee minors experience that the relation to their clients and colleagues is affected by their age and gender. We found the intersectional perspective to be a useful theory for our analysis as well as the concept of age-coding and age-categorization. LÄS MER