Sökning: "age-friendly"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet age-friendly.

 1. 1. Äldrevänlighet i urban miljö : En kvalitativ studie med fokus på Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isabel Gustavsson Perrona; [2020]
  Nyckelord :Äldrevänlig; stadsmiljö; age-friendly; Örebro kommun; deltagande i planering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur Örebro kommun arbetar med utvalda äldrefrågor och hur dessa uppfattas av dem i målgruppen. De frågorna som berörs i detta arbete är: Utemiljö (stadsmiljö och närmiljö), medborgardeltagande, social delaktighet och social inkludering. LÄS MER

 2. 2. Seniorgrannskap i Karlskrona : ett gestaltande program för ett grannskap anpassat för seniorer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Amanda Andersson; [2020]
  Nyckelord :Äldres livsmiljöer; trygghet; seniorperspektiv; grannskap;

  Sammanfattning : Världen står idag inför en demografisk och urban utveckling - vi blir äldre och bor i allt större utsträckning i städer. Detta ställer i sin tur större krav på samhället i fråga om vård och omsorg samt långsiktig planering, då det behövs fler bostäder samt offentliga miljöer som är anpassade för äldre. LÄS MER

 3. 3. Äldrevänlig stadsplanering i Stockholms stad

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emma Höglund; [2019]
  Nyckelord :age - friendly cities; urban planning; WHO; Stockholm;

  Sammanfattning : Cities are facing a major demographic change where the proportion of older people isexpected to increase. This has drawn attention to the need to make cities more age-friendly,and thus promote health, independence and the active lives of the elderly. LÄS MER

 4. 4. Overcoming the barriers that elderly face in their local environment

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Iliana Koutani; [2019]
  Nyckelord :elderly; housing; public space;

  Sammanfattning : The aim of this thesis project is to investigate the current situation of elderly life in Sweden with a primary focus on the city of Stockholm, regarding the housing situation and the local environment and how these can have an impact on the life quality of this population group. Accessibility towards housing and facilities that are required for everyday living, together with socialization where the two main themes studied. LÄS MER

 5. 5. Promoting 'Age-Friendly' Cities : Assessing Elderly Perceptions of Public Spaces

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Daniel Blyth; [2019]
  Nyckelord :Age-Friendly; Public Spaces; Visual Methods;

  Sammanfattning : Understanding the features of urban public spaces that attract or exclude elderly residents is becoming an increasingly pressing concern in cities across the world. The present study is underpinned by the aim to uncover the desires, needs, values, uses and aspirations of elderly residents in public spaces across Stockholm. LÄS MER