Sökning: "age"

Visar resultat 1 - 5 av 8467 uppsatser innehållade ordet age.

 1. 1. Unga kvinnors uppfattning om sexuellt våld efter MeToo : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Nielsen; Jenny Landebring; [2020]
  Nyckelord :MeToo movement; Sexual violence; Young woman; Youth guidance centre; MeToo; Sexuellt våld; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO har en tredjedel av alla unga kvinnor rapporterat att deras första sexuella möte skett genom tvång. Under 2018 var det 22 500 sexualbrott som anmäldes i Sverige. Sexuellt våld mot unga kvinnor kan få långvariga konsekvenser i form av försämrad fysisk- och mental hälsa. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som minskar smärta vid diagnostiserad artros i händer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Elin Glimberg; Monica Larsen; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en åldersrelaterad men även ärftlig ledsjukdom som framförallt leder till smärta och sekundärt nedsatt rörlighet och muskelstyrka. Artros i händerna kan leda till aktivitetsbegränsningar samt delaktighetsinskränkning och påverka de dagliga aktiviteterna. LÄS MER

 3. 3. Som ovan, så nedan : En kvalitativ studie om astrologins roll i sökandet efter ett inre jag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Efverman; [2020]
  Nyckelord :Deep self; Astrology; New Age; Astrologi; Självförverkligande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to get a better understanding of why people turn to astrology in todays secularized Sweden. More specifically, the purpose of the study is to investigate whether astrology functions as a mean of self-fulfillment in the pursuit of a deep self. LÄS MER

 4. 4. Allting är relativt, även LAS-åldern - En analys av 67- och 68-årsregeln och dess relation till Likabehandlingsdirektivet samt Diskrimineringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Herbertsson; Carl Ekelin; [2020]
  Nyckelord :LAS-åldern; 67-årsregeln; Likabehandlingsdirektivet; Diskrimineringslagen; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt den nuvarande 32a – 33 §§ LAS, den så kallade 67-årsregeln, har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år, om arbetsgivaren meddelar arbetstagaren om att dennes anställning avslutas minst en månad innan arbetstagaren fyllt 67 år. I samband med att Sverige får en allt mer åldrande befolkning och det finns ett behov av att förlänga arbetslivet för arbetstagarna, beslutade riksdagen att genom lagändringar höja åldern för rätten att kvarstå i anställningen i två omgångar. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning for Suicide Risk Assessment on Depressed Patients

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :ARNAUD MOULIS; [2019-11-21]
  Nyckelord :Suicide Risk Assessment; Suicide Detection; Machine Learning; Support Vector Machine;

  Sammanfattning : Suicide is a global phenomena and the leading cause of death in some countriesand age groups, accounting for nearly 1 million deaths and 10 million attempts peryear. It costs society a substantial amount of money both directly and indirectly notto mention the tremendous amount of emotional distress and pain for families andfriends. LÄS MER