Sökning: "ageism"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet ageism.

 1. 1. Är man någonsin för gammal för att synas i media? - En kvantitativ och kvalitativ studie av ålder och äldres representation i Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sanna Stark; Philippa Fransson; [2020-02-13]
  Nyckelord :ålder; ålderism; representation; mångfald; age; ageism; representation; diversity;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine age and the representation of elderly in Gothenburg’s major local newspaper, Göteborgs-Posten. This is studied through quantitative and qualitative analyses of 14 editions of the newspaper (995 articles) in the spring of 2019 where factors such as age, gender, topic, and role played by the subject of the article were analyzed. LÄS MER

 2. 2. Keeping up with the times : Technological change at work - the perspectives of Swedish workers aged 55-64

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Jokela; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ProblemIn a time of rapid technological change, many nations are simultaneously facing an ageing population. While new technological solutionsarefrequently introducedat workplaces, reports of ageism and older workers facing issueswithadapting to new technology frequently appear –thus creating a challenging situation for both managers and employees. LÄS MER

 3. 3. Äldre och våld i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Ryne; Afsaneh Karimi; [2020]
  Nyckelord :Domestic violence; Abuse of the elderly; Identification; Interventions; Knowledge; Social services;

  Sammanfattning : Domestic violence does not disappear with age. In Sweden, domestic violence is as common in relationships between elderly as it is younger people, however, statistically elderly are underrepresented. Cases of domestic violence in elderly couples are more rarely reported and one reason is that elderly themselves do not report being victims of abuse. LÄS MER

 4. 4. "Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland" - en kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Andersson; Cennet Useinovska; [2019]
  Nyckelord :anhörig; biståndsbedömning; delaktighet; frivillighet; omsorgsgivare;

  Sammanfattning : Andersson, J & Useinovska, U. ”Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland” En kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv. Examensarbete i Socialt Arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Towards Understanding the “User of the Future”

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Ramon Andres Amezcua Hidalgo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A fast-moving technological landscape is driving companies of today to constantly search for the solutions of tomorrow. As a result, companies are constantly searching for the next big thing and speculating on possible futures. LÄS MER