Sökning: "agenda setting"

Visar resultat 1 - 5 av 553 uppsatser innehållade orden agenda setting.

 1. 1. The crisisification of the European Single Market : A study investigating how changes to governance of the Single Market can be understood through crisisification

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Julia Linder; [2024]
  Nyckelord :crisisification; Single Market; European crises; institutional changes; security and risk;

  Sammanfattning : The European Single Market (SM) has typically been a symbol of economic integration and multilateralism within the European Union (EU). It operates within a robust regulatory framework aimed at ensuring the free movement of goods, services, people, and capital. LÄS MER

 2. 2. Politisk kommunikation i det moderna medielandskapet : En frameanalys på Sverigedemokraterna och Vänsterpartiets framställningar av säkerhetspolitik på sociala medier och dess interaktioner från allmänheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Vendela Hallingbäck; Hanna Zier; [2024]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; sociala medier; framing; agenda-setting; interaktioner; säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how political communication of security policy is presented by Swedish parliamentary parties in the context of media development. Political actors have been given increased opportunities to communicate with the public, therefore the aim of this study is also to investigate how their political communication affects the interactions that it creates, such as readers' commentary on social media. LÄS MER

 3. 3. Framställning av hotbilder i media : Hur nyhetsmedia framställt Rysslands hotbild mot Sverige under olika tidsperioder, och hur framställningen kan påverka medborgare och beslutsfattare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Hansen; [2024]
  Nyckelord :Threat-construction; Newsmedia; Framing-theory; Agenda-setting-theory;

  Sammanfattning : In order for a democracy to fulfill its function, it requires access for information transmission where an exchange of information and opinions occur between citizens and decision-makers. Security and framing correlate with each other since medias’ framing are crucial to understand whether something is considered a threat or a problem. LÄS MER

 4. 4. Hjältarna i kvartsfinalen mot kritiserade bronsmedaljörer : En kvalitativ textanalys om gestaltningar av herr- och damlandslaget i fotboll vid vinst och förlust under VM

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Träff Jonsson; Zain Serop; [2024]
  Nyckelord :Embodiment; representation; framing; gender; gender roles. agenda-setting theory.; Gestaltning; representation; inramning; genus; könsroller; dagordningsteorin.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur Sveriges herr- och damlandslag i fotboll representerades i media under VM 2018 och VM 2023. Syftet med studien var att bidra med ökad förståelse och kunskap om hur mediegestaltningen ser ut och hur gestaltningsmönster kan variera beroende på kön och prestation. LÄS MER

 5. 5. Är Agenda jämställt? : En kvantitativ undersökning om fördelningen mellan män och kvinnor i SVT:s aktualitetsprogram Agenda, före och efter #Metoo år 2017.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Izabell Martinsson; [2024]
  Nyckelord :Public service; SVT; equality; media; journalism; gender; feminism; Public service; SVT; jämställdhet; media; journalistik; genus; feminism;

  Sammanfattning : At the end of the 1960s, an increasing number of women started working as journalists. Since then, women's presence in news media has grown. LÄS MER