Sökning: "agens"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet agens.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. Den bortglömda förhandlaren : Sultanen av Sulus agens och handlingsutrymme under amerikansk kolonisering 1899-1904

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Colonialism; Moro; Sulu Sultanate; Segmentary State; Competing Jurisdictions; Entanglements; Kolonialism; Moro; Sulu-sultanatet; Segmentär stat; Konkurrerande anspråk; Sammanflätning;

  Sammanfattning : The purpose and aim of this study is to offer a hitherto lacking perspective on the Sulu Archipelago’s history during the early years of American colonial rule – that of the native Sulu Sultan. Existing research, albeit new, tends to favour a U.S centred view. LÄS MER

 3. 3. "Alla har väl pengar?" : Konsten att fostra demokratiälskande medborgare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Aisha Lundgren Aslla; [2021]
  Nyckelord :demokrati; värdegrund; förskola; agens; agentskap; delaktighet; inflytande; känslor; undervisning; praktisk kunskap; omdöme;

  Sammanfattning : This scientific essay examines the practical actions of preschool educators during democracy teaching sessions with a group of children ages three to five in a communal preschool in southern Sweden. The aims of democracy teaching in the Swedish preschool curriculum are complex and can be interpreted in multiple ways. LÄS MER

 4. 4. En plats för frihet, flexibilitet och barnslärande : En studie om hur pedagoger talar om utomhusmiljönutifrån ett pedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Persson; Caroline Nordblad; [2021]
  Nyckelord :Barns lärande och utveckling; diskursanalys; diskurspsykologi; lärmiljö; pedagogers perspektiv; socialkonstruktionism; utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Utomhusmiljön kommer ofta i skymundan och pedagogers fokus hamnar på inomhusmiljönoch dess betydelse för barns lärande och utveckling. Enligt forskningen i föreliggande studieser inte pedagogerna alltid utomhusmiljö som en undervisningsmiljö samt att de intar en passivroll. LÄS MER

 5. 5. Vidunderlig mark : En ekokritisk komparativ analys av Junji Itos Uzumaki och Jeff VanderMeers Annihilation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ellen Andersson; [2021]
  Nyckelord :Junji Ito; Jeff VanderMeer; Ekokritik; Plats;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag hur platserna Kurouzu-cho från Junji Itos Uzumaki och Område X från Jeff VanderMeers Annihilation framställs ur ett ekokritiskt perspektiv. Detta genom att titta på växtligheten och naturfenomen, attityder kring platserna, hus och byggnader, samt hur platserna förhåller sig till begreppet agens. LÄS MER