Sökning: "agens"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet agens.

 1. 1. Det går inte att skriva rasism utan ras - en uppsats om separatistiska rum, rasifiering, agens, makt och vithetsnormer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nadja Dini Elisson; [2019-05-29]
  Nyckelord :Separatism; Agency; Empowerment; People of Colour; Community;

  Sammanfattning : The essay examines the purpose of separatist movements for People of colour (POC). The essay found that POC get positioned differently inside and outside of the separatist room through everyday social practises. LÄS MER

 2. 2. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
  Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER

 3. 3. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karl Mård; [2019]
  Nyckelord :Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Sammanfattning : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i förskolans undervisning : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv om digitala verktygens betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanna Latvasalo; Hanna Sellén; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Digitala verktyg; Digital kompetens; Agens; Intra-aktion;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med digitala verktyg i verksamheten, samt vilken betydelse de upplever att digitala verktyg har för barns utveckling och lärande i förskolan. Studiens ansats är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Från mobilen till under kniven : En undersökning om selfiekultur, Snapchat Dysmorphia och femininitetsideal utifrån posthumanistisk feminism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Martina Tallstrand; [2019]
  Nyckelord :Snapchat dysmorphia; posthumanistisk feminism; Karen Barad; ideal femininitet; selfie; glitch; agens; filter;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to look closer at the phenomena Snapchat dysmorphia and the underlying aspects of what it involves. I have done this by using Karen Barads concept of intra-action, agency and discourse together with glitch theory. LÄS MER