Sökning: "agentivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet agentivitet.

 1. 1. Ny i Sverige. En jämförande textanalys av information på Göteborgs Stads webbplats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emelie Tenho; [2017-06-21]
  Nyckelord :SFG; svenska som andraspråk; kommuninformation; mottagaranpassning;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK260, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Anja Malmberg.... LÄS MER

 2. 2. ”Det ska alltid klart framgå att det är Malmö stad som är avsändare” En jämförande studie av elva fackförvaltningars presentationstexter på malmo.se

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mathilda Lefin Matz; [2016-07-15]
  Nyckelord :processanalys; förvaltningstext; Malmö stad; lix; webbtext; agentivitet; SFG;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitetSpecialarbeteSpråkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hpVårterminen 2015Handledare: Hans Landqvist.... LÄS MER

 3. 3. Vem gör vad i historieläroboken? : En grammatisk undersökning av några textdelar i en digital gymnasielärobok i historia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Christina Engström; [2016]
  Nyckelord :systemisk funktionell lingvistik; litteracitet; historia; ideationell analys;

  Sammanfattning : I denna uppsats har tre textdelar i ett digitalt gymnasieläromedel i historia undersökts. Syftet har varit att med teoretisk utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik (SFL) undersöka (1) vilka de språkliga utmaningarna är i de tre textdelarna och (2) vilket diskursivt mönster som framträder i textdelarna. LÄS MER

 4. 4. Språk som reproducerande faktor : En kritisk diskursanalys av nyhetstexters konstruktioner av våldtäktsoffer och gärningsmän

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Malin Hänström; [2016]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; det idealiska offret; våldtäkt; brottsoffer; gärningsmän; transitivitet; agentivitet; tidningsspråk;

  Sammanfattning : Det finns föreställningar i samhället som formar synen på och bemötandet av våldtäktsoffer och gärningsmän. Syftet med studien är att undersöka om och hur olika föreställningar reproduceras av språket i nyhetsartiklar om våldtäktsfall. LÄS MER

 5. 5. Grammatik på liv och död : En process- och deltagarinriktad textanalys av bästsäljande spänningslitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Pontus Wiitavaara; [2015]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik SFG ; transitivitet; ergativitet; agentivitet; processtyper; deltagare; dynamisk potential; skönlitteratur; könsroller;

  Sammanfattning : Skönlitterära texter bidrar till att definiera vilka sociala identiteter, och därmed könsroller, som är möjliga i samhället (Fairclough 2010:75). Undersökningen syftar till att medvetandegöra hur könsroller, och maktstrukturer mellan dessa, reproduceras genom den grammatiska kodningen av romanpersoner i spänningslitteratur. LÄS MER