Sökning: "aggressiv skatteplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden aggressiv skatteplanering.

 1. 1. Frivillig skatterapportering - en fluga eller en hållbar marknadstrend?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Svanå; [2020-05-17]
  Nyckelord :Skattemässig transparens; Aggressiv skatteplanering; Corporate Social Responsibility CSR ; Frivillig skatterapportering; Fair Tax Mark Ltd; CSR Europe; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet skattemässig transparens. Min forskning tycks visa att den senaste tidens transformation av marknaden har medfört att svenska bolag numera måste redovisa mer information om sin ägar- och organisationsstruktur och sina affärsstrategier till staten. LÄS MER

 2. 2. En unionsrättslig armlängdsprincip inom räckhåll? - En analys av Fiat- och Starbucksdomarna från EU-domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Einar Dieden Sandell; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; EU-rätt; internprissättning; armlängdsprincipen; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avancerade skatteupplägg och aggressiv skatteplanering av multinationella företag har länge varit en verklighet för EU och dess medlemsstater. Genom prissättningsbesked kan företag tillsammans med nationella skattemyndigheter avtala om hur företagets internprissättning ska se ut de kommande åren och hur företaget ska beskattas i landet. LÄS MER

 3. 3. Kulturens effekt på sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserrummet och användandet av aggressiv skatteplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Lindqvist; Sofia Lindquist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rapporteringspliktiga arrangemang : och Skatteverkets möjlighet att upptäcka aggressiv skatteplanering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Meryem Peksen; [2020]
  Nyckelord :DAC6; Rapporteringspliktiga arrangemang; Skatterätt; Internationell beskattning; Gränsöverskridande arrangemang;

  Sammanfattning : Aggressiv skatteplanering är en form av skatteundandragande som har ansetts skapa ett flertal negativa konsekvenser som går ut över staters finansiella ställning och förorsakar osund konkurrens mellan multinationella företag och företag som inte kan tillämpa aggressiv skatteplanering. Det är en form av skatteundandragande som varken är inom ramen för gällande rätt eller strider mot lagen men är en sådan som strider mot etiska standarder och juridiska principer. LÄS MER

 5. 5. Direktiv ((EU) 2016/1164) och skatteflyktslagen - En uppsats om direktivets påverkan på den svenska lagen mot skatteflykt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Aggressiv skatteplanering; Lagen 1995:575 mot skatteflykt; Direktiv 2016 1164; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tax avoidance and aggressive tax planning annually results in large financial losses för the state, which have consequences for the welfare, tax moral as well as for the competition and the ability for smaller companies to establish themselves on the market which causes erosion of tax bases and injustice. Directive 2016/1164 was developed and adapted by EU in order to cover the loopholes that exist in legislation against tax avoidance and promote efficient, fair and growth-friendly taxation. LÄS MER