Sökning: "aggressive"

Visar resultat 1 - 5 av 647 uppsatser innehållade ordet aggressive.

 1. 1. The angry decision maker - Does anger elicited by video clips influence judgments?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ismael Albutihe; Paulina Witte; [2021-12-08]
  Nyckelord :Emotion eliciting; anger; judgment; risk; aggression;

  Sammanfattning : De senaste tjugo åren har forskningsintresset för emotioners påverkan vid beslutsfattandeökat drastiskt (Lerner et. al, 2015). LÄS MER

 2. 2. Information Operations & The Rising Threat in the Cyber Domain. Case Study of Finnish Governments Addressing the Cyber Threat Environment and Policies Countering Information Operations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tuuli Marjaana Järvinen; [2021-07-27]
  Nyckelord :Information operations; information warfare; cyber environment; extended security; policy analysis; hybrid influence;

  Sammanfattning : This research was inspired by two courageous Finnish women, journalist Jessikka Aro and PhD Saara Jantunen, who shined a light on Russian hostile behaviour on the Internet and started discussions about information operations nationally and internationally all over the world. Due to personally becoming a target of aggressive information campaigns, Jessikka Aro had to move abroad from her home as the FinnishSecurity and Intelligence Service suggested there is nothing to be done to counter theattacks or safeguard her from getting harassed online and "offline". LÄS MER

 3. 3. Driver Behavior Classification in Electric Vehicles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FEDERICA COMUNI; CHRISTOPHER MÉSZÁROS; [2021-07-06]
  Nyckelord :Aggressive driver behavior; Driver behavior classification; Self-attention; Recurrence plots; active learning; Active deep dropout; Gradual pseudo labeling;

  Sammanfattning : Studies have shown that driving style affects the energy consumption of electric vehicles, with aggressive driving consuming up to 30% more energy than moderate driving. Therefore, modeling of aggressive driving can provide a more precise estimation of the energy consumption and the remaining range of a vehicle. LÄS MER

 4. 4. Closing the value gap: An Empirical Analysis of Cevian Capital’s Activism in Europe

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marceli Krenz; [2021-06-23]
  Nyckelord :Cevian Capital; Hedge Fund Activism; Abnormal Returns; Western Europe; Operating Performance Metrics;

  Sammanfattning : This paper analyses the short- and long-term impact of Cevian Capitals activist investments on 16 public companies in Europe during 2010-2019. Cevian Capital is the largest activist hedge fund in Europe and is characterized as a “constructivist” hedge fund, employing a non-aggressive approach to activism. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskans bemötande med hotfulla och våldsamma patienter i radiologisk verksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Hernqvist; Amanda Ruiz; [2021-06-08]
  Nyckelord :Radiographer; radiology department; violent; aggressive; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot hälso-och sjukvårdspersonal har tilltagit och blivit ett globalt problem.Fenomenet är aktuellt och viktigt att framhäva eftersom ämnet sällan benämns. Allamänniskor har rättigheter till trygghet och motivation till sitt yrkesarbete. LÄS MER