Sökning: "aggressivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet aggressivitet.

 1. 1. Sjuksköterskans roll inom den rättspsykiatriska vården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tea Rozic; Linnea Stenbacka; [2020]
  Nyckelord :Patient; Rättspsykiatri; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artiklarna i bakgrunden visar både patientens och sjuksköterskans sida av den rättspsykiatriska vården. Patienterna ansåg sjuksköterskorna vara avvisande och kalla, och motvilliga att skapa en relation med patienterna. Om patienterna visades empati med förståelse och ett öppet sinne kände de sig stöttade och sedda. LÄS MER

 2. 2. Litium som tilläggsbehandling vid ADHD och depression

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Chikezie Okafor; [2020]
  Nyckelord :Litium; ADHD; Depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Litium har varit dominerande som behandling mot bipolär sjukdom men det har visat sig att litium verkar mycket bra förebyggande också mot depression. Forskningen har på senare år visat att litium kan verka positivt också på en del andra diagnoser utöver bipolär sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Musikens upplevda påverkan på personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jerry Gunnarsson; Emma Holgersson; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Alzheimers sjukdom; Vaskulär demens; Frontotemporal demens; Musik; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Icke-farmakologiska behandlingar;

  Sammanfattning : Bakgrund: 50 miljoner människor i världen beräknas leva med någon form av demenssjukdom. En svårighet vid omvårdnad av personer med demenssjukdom är att bemöta de kognitiva samt beteendemässiga och psykologiska symptom som ofta uppvisas. LÄS MER

 4. 4. ”Det handlar ju bara om övning, och att bli sedd av någon när man delar med sig” - En kvalitativ och kvantitativ undersökning av mäns förhandlingar kring känslor och maskulinitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Eva Mansikka Högström; Albert Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Emotioner; känslor; kön; genus; maskulinitet; socialisering; normer; känslomässig närhet; kontaktlöshet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study, which was informed by a critical realist approach, was to investigate how men experience, understand and regulate their emotions, both intrapsychically and in interpersonal contexts. A specific aim was to shed light on the socialization of emotions during adolescence, and on how this today is affecting men’s emotional attitudes. LÄS MER

 5. 5. Aggressivitet på akutmottagningar – en del av arbetet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Oliver Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurse; the Bergen model; threat; violence; Bergenmodellen; hot; sjuksköterska; upplevelse; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom vård och omsorg skapar fysiska, psykiska och ekonomiska problem för de inblandade, arbetsplatsen och samhället. Akutsjukvården är ett av de mer drabbade vårdområdena. Syfte: Litteraturöversiktens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hot och våld på akutmottagningar. LÄS MER