Sökning: "aggressivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet aggressivitet.

 1. 1. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 2. 2. Ofrivilliga förövare och motvilliga offer - En intervjustudie om pornografi och sexuell aggressivitet bland barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tania Arias Michea; Clara Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Barn; Internetpornografi; Sexuell aggressivitet; Åldersverifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major global problem. Pornography often depicts humiliation and violence against women. Moreover, it becomes problematic to work for an equal society when children have free access to pornography online. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas erfarenheter att leva med en närstående med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronica Ludvigsson; Sofia Nyström; [2021]
  Nyckelord :Dementia; family; spouses; experience; qualitative; Demens; familj; anhöriga; erfarenheter; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att befolkningens livslängd ökar, diagnostiseras fler individer med demenssjukdom. Demenssjukdom är ett livslångt syndrom som har ett progredierande förlopp. Beteendestörningar som sjukdomen kan leda till är vanföreställningar, misstänksamhet, aggressivitet och ilska. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder som gynnar livskvaliteten hos personer med Alzheimers sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Gustafsson; Sofia Persson; [2021]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; Care recipient; Quality of life; Alzheimers sjukdom; Livskvalitet; Vårdtagare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Sjukdomen är obotlig och genererar mycket tankar, oro och i många fall depression. Vid diagnostiseringen upplever många personer identitetsförlust och ångest. Detta bidrar till minskad livskvalitet hos personer med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Bland helgon, skurkar och vanligt folk: Heliga dårar i den ryska litteraturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Simon Andersson; [2021]
  Nyckelord :Ryska; Ryssland; Kristendom; Ortodoxi; Helig dårskap; Jurodstvo; Jurodivyj; Apofatisk teologi; Dostojevskij; Platonov; Vodolazkin; Idioten; Tjevengur; Laurus.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt den litteräre arketypen jurodivyj eller ”dåre för Kristi skull” och hur denna har utvecklats i den ryska litteraturen. Jag har kommit fram till att karaktärstypen kan porträtteras väldigt annorlunda från hur verklighetens exempel på heliga dårar har framställts i de hagiografiska helgonberättelserna. LÄS MER