Sökning: "aggressivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet aggressivitet.

 1. 1. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 2. 2. Ofrivilliga förövare och motvilliga offer - En intervjustudie om pornografi och sexuell aggressivitet bland barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tania Arias Michea; Clara Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Barn; Internetpornografi; Sexuell aggressivitet; Åldersverifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major global problem. Pornography often depicts humiliation and violence against women. Moreover, it becomes problematic to work for an equal society when children have free access to pornography online. LÄS MER

 3. 3. Intraspecifik aggression mellan gräsänder (Anas platyrhynchos) i urbana och rurala habitat

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Lovisa Åkerstedt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuing increase in urbanization is changing the natural habitats of wild animals. Some wildlife have colonized urban areas and are exposed to new stimuli to which they respond differently: some species adapt whereas others thrive. Living in such an environment can lead to increased stress and elevated aggression. LÄS MER

 4. 4. Vårda utan att döma : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med beroendeproblematik inom somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Minna Elm; Mimmi Wahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskans erfarenhet; Beroendeproblematik; Omvårdnad; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med beroendeproblematik kategoriseras som en utmanande patientgrupp som återkommer ofta inom vården. Sjuksköterskors tidigare erfarenheter påverkade relationen med dessa patienter och därför valdes referensramen interpersonal relations in nursing. LÄS MER

 5. 5. Män som mördar kvinnor : En kvalitativ studie om riskfaktorer för dödligt våld i enintim relation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Petronella Kastbom; Sofia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I genomsnitt mördas 16 kvinnor av sin partner. Dödligt våld i en intim relation anses vara ett så pass allvarligt brott och förekommer i så stor omfattning att det klassas som ett samhällsproblem. LÄS MER