Sökning: "agil"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet agil.

 1. 1. Investigating Monga : seasonal food insecurity and adaptation strategies in the northern region of Bangladesh

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Md Ariful Islam; [2021]
  Nyckelord :seasonal food insecurity; poverty; migration; microfinance;

  Sammanfattning : Food insecurity and poverty are interlinked and the main reason for migration in poor households from the northern part of Bangladesh. Individuals from poor households migrate in the hope of improving self-well-being and for their families. Monga-seasonal food insecurity is a multi-dimensional issue in the northern region of Bangladesh. LÄS MER

 2. 2. Wind of Change - En fallstudie av Telenors resa med agil arbetsmetodik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Lindqvist; Andreas Marttila Gaard; Linus Landegren; Peter Barrelid; [2021]
  Nyckelord :Strategy; Structure; Agile; Culture; Adhocracy; Divisionalized; Dynamic capabilities; Change Management Performance Measurement; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Wind of change - A case study of Telenor's journey with agile working methods Seminar Date: 2021-01-14 Course: FEKH19, Business Administration: Degree Project in Strategic Management, 15 credits Authors: Alexander Lindqvist, Andreas Marttila Gaard, Linus Landegren & Peter Barrelid Supervisor: Devrim Göktepe-Hultén Keywords: Strategy, Structure, Agile, Culture, Adhocracy, Divisionalized, Dynamic capabilities, Change Management & Performance Measurement Purpose: The aim of the study is to investigate factors that can affect the connection between corporate strategy and organizational structure. The focus is on performance measurement, dynamic capabilities, corporate culture and the role of middle managers in adapting to and creating strategic goals. LÄS MER

 3. 3. KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Tengroth; [2020-03-09]
  Nyckelord :konfliktpotential; agil; konflikthantering; självstyrande grupper; scrum;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om de specifika förutsättningarna för konfliktförebyggande arbete i agila organisationer. Mer specifikt syftar min undersökning till att belysa konfliktpotentialen i agila arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Intressentanalys & kravhantering inom agil metod : med stöd av soft systems methodology

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system; Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Johan Hedlund; Joel Lundberg; [2020]
  Nyckelord :agile method; pre-study; requirement management; Soft System Methodology; stakeholder analysis; agil metod; förstudie; intressentanalys; kravhantering; Soft Systems Methodology;

  Sammanfattning : This study explores stakeholder analysis and requirements engineering within an agile project at a system development company requesting a case management system. Stakeholder analysis is commonly explored in traditional project planning studies, such as the waterfall model. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av en WordPress-webbplats med tillgänglighet i fokus

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Selma Kohnic; [2020]
  Nyckelord :WordPress; PHP; WCMS; Tillgänglighet; Webbriktlinjer; Gestaltlagar; Utveckling;

  Sammanfattning : In today’s digitized society, it is not big news that the internet use in Sweden is large but also increasing every year. A large amount of the users, approximately 7,5 million people, have impairments in areas such as movement, motor skills, reading, understanding, seeing, hearing, concentration and memory. LÄS MER