Sökning: "agila förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden agila förhållningssätt.

 1. 1. Att vara eller inte vara - Agile : En kvalitativ studie av ett företags transformation mot agila förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Derblom; Per Wikström; [2020]
  Nyckelord :Agile; organisationsförändring; agila förhållningssätt;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt implementeringen av och transformationen mot agila förhållningssätt på ICA Gruppen, i syfte att ta reda på varför implementeringen görs, hur det agila förhållningssättet tolkas på företaget samt vilka effekter förändringarna har på de anställda. Studien är en kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Agile Methods in the Design and Development of Modular Vehicle Systems : A case study on a global transport solutions provider

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Martin Rosenvinge; Ludvig Tempelman; [2020]
  Nyckelord :Product Development; Agile Development; Modularization;

  Sammanfattning : In today’s globally competitive business environment, efficient product development processes are critical for companies to meet rapidly changing customer demands and preferences. Therefore, companies have looked beyond traditional linear product development processes leading to the development of new iterative processes. LÄS MER

 3. 3. Agil organisationsstruktur i ett globalt storbolag under förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Tolf; [2019]
  Nyckelord :Agilitet; Organisation; Förändringsprocess; Organisationsförändring; Agilt förhållningssätt; Agil metod; Scrum Master; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agil organisering blir allt vanligare i arbetslivet och bland organisationer i varierade branscher i takt med ökad tilltro till och användning av informations- och kommunikationsteknologi. Dock saknas kunskap om hur medarbetarna upplever den agila organisationsstrukturen. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Board Work for Innovation. : Towards an Analytical Framework.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OMAR ALI; [2019]
  Nyckelord :Board; Board work; Innovation; Strategy; Evaluation; Corporate Governance.; Styrelser; Styrelse; Innovation; Utvärderingar; Bolagsstyrning; Strategi.;

  Sammanfattning : There is an increased need for innovation activities in companies today due to mounting pressure from external factors increasing the urgency for renewal and agility. Digitalisation of processes, products and services sets completely new requirements for competence but also changes the value creation and competitiveness. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar agila metoder kreativitet och innovationsförmåga? : En fallstudie utifrån ett litet IT-konsultföretag som arbetar enligt Scrum-metoden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Ljungman; [2019]
  Nyckelord :innovation; creativity; IT consulting companies; agile methods; organisational climate; innovation; kreativitet; IT-konsultföretag; agila metoder; organisationsklimat;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Hur påverkas deltagarnas kreativitet när agila metoder används i praktiken? Hur påverkar agila arbetsmetoder innovationsförmågan? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur ett litet IT-företag arbetar med att främja kreativitet genom att arbeta enligt det agila arbetssättet, för att på så sätt kunna påverka innovationsförmågan. Metod: Denna studie baseras på en fallstudie. LÄS MER