Sökning: "agila projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden agila projekt.

 1. 1. Agila arbetsmetoder inom stadsutveckling : En utforskande fallstudie av arbetssättet i Nacka Stad

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Evelina Krantz; [2019]
  Nyckelord :Agile; Working Methods; Urban Development; Project Management; Nacka; Municipality; Agil; Working Methods; Urban Development; Project Management; Nacka; Municipality;

  Sammanfattning : Med en kvalitativ metod undersöker studien det agila arbetssättet inom projektledning förstadsutvecklingsprojekt genom en fallstudie av Nacka kommuns projekt Nacka Stad. Studiensyftar till att identifiera och förtydliga problem och hinder en applicering av ett agilt arbetssättkan leda till och hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från litteratur om det agila arbetssättet ihandböcker och vetenskapliga artiklar – med hopp om att ge en djupare förståelse för agilaarbetsmetoder inom projektledning av stadsutvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta agilt med icke-agila krav : En studie om den offentliga upphandlingens påverkan på ett agilt IS-projekts kravhantering med den offentliga sektorn som kontext

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Pierre Alkmyr; Erik Karlström; [2019]
  Nyckelord :agile; agile methodology; agile philosophy; public sector; public procurement; agil; agil projektmetodik; agil filosofi; offentlig sektor; offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektiv verksamhet i offentlig sektor och en enklare vardag för privatpersoner och företag. År 2017 spenderades 59 miljarder svenska kronor på att digitalisera Sverige med hjälp av externa aktörer. LÄS MER

 3. 3. Decision traceability in agile software projects : Enabling alignment between changing requirements and product goals

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alice Walden; [2019]
  Nyckelord :agile; traceability; decision traceability; decision; requirements; engineering; product goals; software projects; IT-consultancy; project management; scrum; interpretive research;

  Sammanfattning : Agile project management emphasizes flexibility and adapting to change. Embracing change often means that specified requirements get changed, removed or replaced under the course of a software project. LÄS MER

 4. 4. Ett visualiseringsverktyg för att koordinera agil utveckling av en komplex produkt : En studie om framtagande och vidareutveckling av en systemanatomi för ökad gemensam förståelse i den agila utvecklingen på Volvo Cars

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :David Cerny; Didrik Dahlström; [2019]
  Nyckelord :System anatomy; anatomy; project management tool; complex project; coordination; agile transformation; large organisation; Systemanatomi; anatomi; projektledningsverktyg; komplexa projekt; koordination; agil transformation; stor organisation;

  Sammanfattning : There are issues around complex products in multiple large companies such as Volvo Cars, Ericsson and ABB. This report focuses on Volvo Cars in an agile context with issues concerning dependencies and coordination. The subject which is investigated closer to solve this problem is system anatomies. LÄS MER

 5. 5. Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen : Svenska bankers upplevelse av överlämningen av en produkt och dess konsekvenser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Lundgren; Tove Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Agile methodology; Handover; The evolutionary-delivery model; Agile maturity; Customer collaboration; Part-deliveries; Documentation; Agil projektmodell; Överlämningen; The evolutionary-delivery model; Agil mognad; Kundsamarbete; Delleveranser; Dokumentation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den agila projektmodellen har under de senaste två decennierna vuxit fram som en utmanare till den traditionella vattenfallsmodellen. En av de stora skillnaderna mellan projektmodellerna är att i det agila arbetssättet involveras kunden kontinuerligt. LÄS MER