Sökning: "agile methods"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade orden agile methods.

 1. 1. Improvement of simulation software for test equipment used in radio design and development

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Vincent Ahlström; [2023]
  Nyckelord :Python; Simulation; PyVISA-sim; Git; GitHub; Open Source;

  Sammanfattning : The global engineering design house Syntronic has requested a further development of the open source Python framework PyVISA-sim to enable dynamic simulations of signals and measuring instruments which would streamline development of their internal radio equipment testing tool. This tool is used by a world leading telecommunications company when developing their next generation radio equipment. LÄS MER

 2. 2. Projektledares roll i hybridprojekt : Hur projektledare uppfattar sin roll i projekt där traditionell och agil projektledningsmetodik kombineras

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Österberg; [2023]
  Nyckelord :agile project management approach; hybrid project management approach; project manager competence; project manager role; traditional project management approach; agil projektledningsmetodik; hybrid projektledningsmetodik; projektledarkompetens; projektledarroll; traditionell projektledningsmetodik;

  Sammanfattning : Hybridmetodik, att kombinera traditionella och agila projektledningsmetodiker, har vuxit fram som ett alternativ på dagens projektledningsfält. Syftet med studien var att undersöka hur projektledare uppfattar sin roll i hybridprojekt. LÄS MER

 3. 3. Produktivitetsmätning i tjänstemannasektorn och tillämpning av agila arbetssättProductivity measurement in the white-collar division and application of agile project management

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Ishwaaq Mohamuud; Conny Wan; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom industriell ekonomi och produktion som genomfördes på Scanias motormontering. Scanias produktion är beprövad och standarder har etablerats över en lång tid. LÄS MER

 4. 4. Ranking Software Reliability Measures using Best Worst Multicriteria DecisionMaking Method

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Venkat Puneeth Reddy Mereddy; [2023]
  Nyckelord :Ranking Software measures; Software reliability; Multi-criteria Decision making; Best Worst Method. ii;

  Sammanfattning : Background: The production of high-quality software products has been a long-standing challenge for the software industry. The advent of agile software development methodologies has resulted in a significant acceleration in the development pace. LÄS MER

 5. 5. Tacit Knowledge Transfer in Agile Software Development

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Preetham Raj Goud Gundlapally; Prerana Rao Mechineni; [2023]
  Nyckelord :Tacit knowledge; Agile software development; challenges; mechanism.;

  Sammanfattning : Background. Software companies make frequent development in their software products to improve their quality. Agile software development (ASD) helps in the rapid delivery of the software product with consistent quality to the customer. LÄS MER