Sökning: "agile organization"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden agile organization.

 1. 1. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER

 2. 2. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

  Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER

 3. 3. The Role of Consultants in Translating Agility-An Actor Network Approach to Consultancy in a Management Trend

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mathias Börtin; Gustav Jönsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Agility; Implementation; Consultants; Translation; Spokesmen; Black box;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. The difference between hearing and listening : A qualitative comparative case study about the inter-relations between leaders and employees within agile start-ups

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Niklas Nyström; Zakaria Rahmani; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership are often a central part of organizations’ success. Consequently, it never ceases to attract attention and curiosity. What makes a good leader can vary depending on what kind of organization or setting one may be in and therefore different traits and styles are needed. LÄS MER

 5. 5. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER