Sökning: "agile"

Visar resultat 1 - 5 av 751 uppsatser innehållade ordet agile.

 1. 1. Optimizing a software build system through multi-core processing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Robin Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Multi-core processing; Continuous integration; Build system; Task scheduling; List scheduling;

  Sammanfattning : In modern software development, continuous integration has become a integral part of agile development methods, advocating that developers should integrate their code frequently. Configura currently has one dedicated machine, performing tasks such as building the software and running system tests each time a developer submits new code to the main repository. LÄS MER

 2. 2. ALTO Timing Calibration : Calibration of the ALTO detector array based on cosmic-ray simulations

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Sotirios-Ilias Tsivras; [2019]
  Nyckelord :ALTO; Cosmic-Rays; Water Cherenkov Detector; Python;

  Sammanfattning : This thesis describes a timing calibration method for the detector array of the ALTO experiment. ALTO is a project currently at the prototype phase that aims to build a gamma-ray astronomical observatory at high-altitude in the Southern hemisphere. LÄS MER

 3. 3. Att stå upp för laget : En kvalitativ fallstudie om stå-upp-mötet ur medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anton Nyström; Matilda Lindquist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Agile methods for software development have become a well-known and trendy phenomenon since the turn of the millennium. Now, agile management methods are even starting to appear outside of the IT industry. LÄS MER

 4. 4. Agilt inköp av IT : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Henriksson; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Agile methods; agile procurement; agile contracting; agile procurement process; public purchasing; IT procurement; Agilt arbetssätt; agilt inköp; agila kontrakt; agil inköpsprocess; inköp inom offentlig sektor; offentlig upphandling; inköp av IT;

  Sammanfattning : Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila arbetsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Key success factors for enabling autonomous Agile teams at the large-scale : A case study at Saab Aeronautics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Peyda Hirori; [2019]
  Nyckelord :Agile development; Autonomy; Large organization; Large project; Success factor;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis is to continue the research on Agile teams in large projects and large organizations. Specifically, this thesis seeks to understand what key success factors there are for enabling autonomous Agile teams at large-scale and how they can be prioritized. LÄS MER