Sökning: "agilt slöseri"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden agilt slöseri.

 1. 1. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER

 2. 2. Improving a plant’s operations by applying lean manufacturing on the material flow and layout design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Anton Sjöberg; Anton Kamne; [2016]
  Nyckelord :Toyota Production System; Lean manufacturing; Value stream mapping; Product family matrix; Lean layout design and Material flow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Toyota Motor Company förändrade världen med sitt produktionssystem. Genom att ta bort aktiviteter som inte adderade värde till produkten, kunde företaget bli agilt med korta ledtider till kunden och till en låg produktionskostnad. LÄS MER