Sökning: "agilt synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden agilt synsätt.

 1. 1. Införande av scrum i småföretag : En kvalitativ studie om utmaningar vid införandet av Scrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frida Alderblom; [2022]
  Nyckelord :Scrum; agilt; införande av Scrum; utmanade områden inom Scrum; Daily Scrum; sprintplanering; inställningen till Scrum; aktiviteter; artefakter; småföretag;

  Sammanfattning : Scrum fokuserar på effektiv ledning av mjukvaruprojekt genom att främja bättre kommunikationskanaler mellan utvecklingsteamet och intressenterna. De korta sprintarna som metoden förespråkar gör det enkelt att få snabb feedback från projektägarna och samtidigt är det lätt för utvecklingsteamet att hantera förändringar (Dada & Sanusi 2021). LÄS MER

 2. 2. I framsätet på den agila resan : Organisationers upplevelser av det agila arbetssättet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lina Björk; [2021]
  Nyckelord :projektledning; agil; agilt arbetssätt; kommunikation; team;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska det agila arbetssättet i praktiken för att ge ökad förståelse för den agila resan. Studiens frågeställning ”vad är upplevelsen av att arbeta agilt” besvarades genom en datainsamling som utfördes med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Hur styr ledare sina medarbetare för att de ska arbeta mot gemensamma mål? : Fallstudie i en avdelning som använder sig av den agila metoden scrum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ester Arévalo Olsson; Anton Molander; [2021]
  Nyckelord :Scrum; agil; agilt; målkongruens; agentteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att med hjälp av agentteorin skapa en förståelse kring hur ledare styr medlemmar mot gemensamma mål i en organisation som använder sig av Scrum. Metod: En kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer från en agil avdelning har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Morgondagens HR-avdelning - en kvalitativ fallstudie om hur det agila synsättet påverkar individers identitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Andersson; Malin Wiktorsson; [2020]
  Nyckelord :Agile mindset; self-organized team; transparency; flexibility; collective; identity; Agilt synsätt; självorganiserade team; transparens; flexibilitet; kollektiv; identitet;

  Sammanfattning : To cope with the demands that are placed on organizations today, to possess the ability to continuously change and be adaptable, the agile mindset was developed. The agile mindset focuses, among other things, on self-organized teams to create efficiency and flexibility. In many cases this also leads to stronger cooperation between the employees. LÄS MER

 5. 5. Kravinsamling inom agila BI-projekt : En fallstudie på Agio System och Kompetens AB

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Bostedt; William Dinborn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-projekt går till från ett utvecklarperspektiv. Studiens teoretiska referensram är uppbyggd avteori inom områdena BI, agila metoder och kravinsamling. LÄS MER