Sökning: "agitation"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet agitation.

 1. 1. Icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Larsson; Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; agitation; BPSD; non-pharmacological interventions; demens; vårdboende; agitation; BPSD; icke-farmakologiska åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar stadigt i världen. Ett vanligt symtom som uppkommer vid demenssjukdom är agitation. Detta symtom försämrar livskvaliteten för den drabbade och ökar belastningen för närstående och vårdpersonal. Många gånger behandlas agitation farmakologiskt. LÄS MER

 2. 2. ”Bortkasta nålen för att fatta pennan?”  -Kvinnornas argumentering för utbildning i Tidskrift för hemmet, 1865– 1873

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikaela Balkevärn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När överläggningen om kvinnors tillträde till den högre akademiska offentligheten 1865/66 implementerades i riksdagsdebatten möttes det av blandade åsikter. Utbildning hade sedan tidigare enbart accepterats som en manlig sysselsättning. LÄS MER

 3. 3. VÅRDMILJÖNS BETYDELSE FÖR LIVSKVALITETEN HOS DEMENSSJUKA PERSONER PÅ SÄRSKILT BOENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hiba Kweik; Emma Clausen; [2020]
  Nyckelord :anhöriga; demens; kvalitativ forskning; personal; särskilt boende; vårdmiljö; Relatives; dementia; care environment; nursing home; qualitative review; staff;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider ca 50 miljoner människor av demens, de flesta är över 65 år. Demenssjukdom är ett paraplybegrepp för olika sjukdomar som drabbar hjärnan och orsakar nedsatt minne- och tankeförmåga. Personer med demens visar olika symptom beroende på var i hjärnan skadan sitter. LÄS MER

 4. 4. Development of a Method to Prepare a Test Fluid with Soft Particles in Biodiesel Fuel Blends

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Vishal Jadwani; [2020]
  Nyckelord :Biodiesel; Heavy-Duty Trucks; Soft Particles; Fuel mixtures; Biodiesel; Tunga lastbilar; Mjuka partiklar; Bränsleblandningar;

  Sammanfattning : Bilindustrin är en av de största bidragsgivarna till koldioxidutsläpp genom fordonsutsläppnär de används. För att göra transportsektorn mer hållbar EU-politik dikterar att inkludera enhögre andel förnybara energikällor i den totala energiförbrukningen och ett sätt att uppnå det äratt införliva biobränslen i de traditionella fossila bränslena. LÄS MER

 5. 5. Effekten av interventioner för den äldre personen med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) inom äldreomsorgen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cajsa Norman; Elina Olsson; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom BPSD ; Interventioner;

  Sammanfattning : Idag lever 130 000–150 000 personer med demenssjukdom i Sverige, en siffra som inom 30 år förväntas fördubblas på grund av ökad befolkning och livslängd. Cirka 90 procent med demenssjukdom upplever någon gång beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER