Sökning: "agitation"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet agitation.

 1. 1. Personcentrerad omvårdnad vid demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Skog; Paulina Lorentzon; [2019-08-16]
  Nyckelord :agitation; BPSD; demens; livskvalitet; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett stort problem bland den äldre befolkningen och beskrivs som en stor utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjukdomen präglas av kognitiv svikt i hjärnan som förvärras i takt med att sjukdomen fortskrider. För individen som drabbas blir vardagen mer svårhanterlig och känslan av kontrollförlust skapar oro. LÄS MER

 2. 2. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 3. 3. Utemiljöns inverkan på personer med demenssjukdom : Utifrån ett vårdarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dejana Bogavac; Iulia Ligia Rotarescu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomen har en stor påverkan på människors liv. Läkemedel som finns idag botar inte sjukdomen, utan bromsar och lindrar symtom. Vårdinsatser baseras därför till stor del på omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Nanofabrikation av enkelfotonkällor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Martin Brunzell; Theodor Staffas; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enkelfotonkällor är ett aktivt forskningsområde på grund av deras potentiella användning inom kvantteknologi. På grund av deras mikroskopiska storlek är de dock svåra att producera på ett tillförlitligt sätt. Det finns flera olika processer som behöver förbättras för att fullkomna tillverkningen av enkelfotonkällor. LÄS MER

 5. 5. S.A.C i Värmland : En syndikalistisk fackförening i de djupa värmlandskogarna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jim Holm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study intends to examine the syndicalistic union SAC who broke away from the reformist union LO in 1910. The district of Värmland is still a rather undiscovered area of research, even though it was one of the strongholds in Sweden. LÄS MER