Sökning: "agnes asp sandin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden agnes asp sandin.

 1. 1. A simplified ISMS : Investigating how an ISMS for a smaller organization can be implemented

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Agnes Asp Sandin; [2021]
  Nyckelord :Information security management system; ISMS; Information security; ISO IEC 27001; Simplify; ISO IEC 27000; MSB; Method support for systematic information security work.;

  Sammanfattning : Over the past year, cyber threats have been growing tremendously, which has led to an essential need to strengthen the organization's security. One way of strengthening security is to implement an information security management system (ISMS). LÄS MER

 2. 2. Individuell marknadsföring : En kvalitativ studie om konsumenters uppfattning kring individanpassad marknadsföring gällande personlig integritet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Agnes Asp Sandin; [2020]
  Nyckelord :Individual marketing; individual commercial; personal integrity; big data; data mining; digital footprints; personal information; Individanpassad marknadsföring; Individanpassad reklam; Personlig integritet; Big data; Datamining; Webbmining; Digitala fotspår; Personlig information;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället har ökat kraftigt det senaste decenniet och hela 95% av Sveriges befolkning uppger att de använder internet dagligen. Det har också lett till att data som personer lämnar efter sig på nätet även den har ökat. LÄS MER