Sökning: "agnosi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet agnosi.

 1. 1. Upplevelsen av den goda vårdrelationen mellan vårdare och personer med demens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Carin Friberg; Anna Nyman; [2010]
  Nyckelord :Communication; Dementia; Interactions; Nurse; patient; relations; Nursing; care; Professional; patients;

  Sammanfattning : Demenssjukdomen tillhör en av våra stora folksjukdomar och är ett samlingsnamn på sjukdomar som i första hand angriper centrala nervsystemet. Symtom som minnesförlust, agnosi, apraxi och dysfasi är övergripande för demenssjukdomar. Vårdrelationen mellan vårdare och personer med demens är därför komplicerad. LÄS MER

 2. 2. Snoezelens påverkan på person- och aktivitetskomponenterna hos personer med demens ? vad kan syftet vara med vistelserna i miljön snoezelen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Anna Eriksson; Sara Rydwik; [2008]
  Nyckelord :arbetsterapi; demens; snoezelen; vardagliga aktiviteter; Gerontology; Gerontologi; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : En definition på hälsa är att den uppnås genom möjliggörandet av aktivitet. Med andra ord är det viktigt för hälsan att kunna utföra meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapin beskriver det här fenomenet med hjälp av olika modeller där det dynamiska förhållandet mellan komponenterna person, miljö och aktivitet är i fokus. LÄS MER