Sökning: "agnosticism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet agnosticism.

 1. 1. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 2. 2. Religiöst eller ej -  Traditioner och ritualer : En kvalitativ intervjustudie om en kristen och en agnostikers tankesätt kring religiösa traditioner och ritualer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jennifer Jansson; [2019]
  Nyckelord :Agnosticism; kristendom; ritualer; traditioner; helig och profan;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en jämförande kvalitativ studie där två semistrukturerade intervjuer utförts. Syftet med uppsatsen är att jämföra synen på ritualer och traditioner inom kristendomen och agnosticismen. LÄS MER

 3. 3. "Den lyriske hegelianen" : Livsåskådning och världsbild i Hjalmar Gullbergs diktning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joel Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Hjalmar Gullberg; Svensk poesi under nittonhundratalet; Filosofisk poesi; Existentiella frågor i litteraturen; Agnosticism; Sekularisering; Litterär tradition och modernitet;

  Sammanfattning : This essay is about the lyric authorship of the Swedish poet Hjalmar Gullberg (1898-1961), who was nicknamed “The Lyric Hegelian” due to his love of paradox. It focuses on certain traits in his authorship in its entirety, with a specific focus on a select number of poems. LÄS MER

 4. 4. "Den lyriske hegelianen" : Livsåskådning och världsbild i Hjalmar Gullbergs diktning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joel Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Hjalmar Gullberg; Svensk poesi under nittonhundratalet; Filosofisk poesi; Existentiella frågor i litteraturen; Agnosticism; Sekularisering; Litterär tradition och modernitet;

  Sammanfattning : This essay is about the lyric authorship of the Swedish poet Hjalmar Gullberg (1898-1961), who was nicknamed “The Lyric Hegelian” due to his love of paradox. It focuses on certain traits in his authorship in its entirety, with a specific focus on a select number of poems. LÄS MER

 5. 5. ”Det tredje testamentet” : Om nyandligt engagemang utifrån ett fokus på anhängaren av Martinus världsbild

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Wernberg; [2016]
  Nyckelord :Martinus; spirituality; sociology of religion; qualitative content analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to seek increased sociological understanding of modern spirituality through an investigation of the spiritual teachings of the danish mystic Martinus and its followers. Seven interviews with followers of Martinus were conducted and analysed using qualitative content analysis. LÄS MER