Sökning: "agrarsamhället"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet agrarsamhället.

 1. 1. Svedjebrukets slutskede : En studie av svedjebruket och landskapet i Algustorp, Röke socken, norra Skåne, ca 1800-1900

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kristofer Andersson; [2017]
  Nyckelord :Svedjebruk; agrarhistoria; landskapsvetenskap; utmark; skogsbygd; GIS; historiskt kartmaterial;

  Sammanfattning : Relativt lite forskning har de senaste årtiondena bedrivits gällande svedjebruket, i synnerhet förekomsten och utbredningen av svedjeland inom enskilda byar. Arealen svedjad mark i förhållande till arealen åkermark i byn Algustorp, Röke socken, norra Skåne utgör grunden för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Alternativ modernitet? : Per Jönsson Rösiö, Karl-Erik Forsslund och drömmen om en naturenlig samhällsordning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Gabriel Söderberg; [2007]
  Nyckelord :idéhistoria; utopi; modernitet; agrarsamhället; industrialisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER