Sökning: "agricultural credit"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden agricultural credit.

 1. 1. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linda Holm; [2022]
  Nyckelord :genus; finansiering; kreditbedömning; lantbrukslån; 5C-modellen;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruksföretag blir allt färre och en underrepresentation av kvinnliga lantbrukare råder. För att ha möjlighet att bedriva lantbruk är tillgång till extern finansiering nödvändigt, och banker tillhör den vanligaste kreditformen. LÄS MER

 2. 2. The impact of agricultural credit on farm level technology adoption : the case of cacao production in post-conflict Colombia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andrés Bodensiek; [2020]
  Nyckelord :agricultural credit; cluster analysis; cacao farming; management practices; technology adoption; regression analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to investigate how access to credit in Colombia's cacao production affects technology adoption. Technology adoption is defined as management practices, considering that low crop quality and productivity are the main problems faced by cacao farmers in Colombia. LÄS MER

 3. 3. Materialisation of emergent farmers in a Malawian context : a privileged class’ positioning in agricultural transformation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gustav Broms; [2020]
  Nyckelord :capital accumulation; surplus value; food regime; patronage; differentiation; livelihood; diversification; food security;

  Sammanfattning : Emergent farmers have rapidly increased in numbers on the sub-Saharan African continent during the last couple of decades. The main interest in this study lies in how emergent farmers have materialised as a class in a political economic context and historical process and what societal impact they have had. LÄS MER

 4. 4. Can the Guarantee Instrument Fight Poverty? : A Minor Field Study in the Morogoro Region in Tanzania

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Linnéa Prytz; Ida Norman; [2019]
  Nyckelord :Guarantee instrument; Financial access; Productivity; Welfare; Tanzania; Agriculture;

  Sammanfattning : The role of access to finance for economic development has received extensive attention recently, which has brought the issue to the top of the policy agenda. The growing attention has resulted in several public policy initiatives to encourage access to financial services, especially in low-income countries where credit constraints are severe. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet vid kreditgivning : hur banker bedömer säkerhet vid kreditgivning till jordbruk och skogsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Klofsten; Wilhelm Jarnvall; [2019]
  Nyckelord :kreditgivning; säkerhet; risk; skogsbruk; jordbruk;

  Sammanfattning : Jordbruk och skogsbruk är två branscher som kännetecknas av betydande kapital men med ett relativt svagt resultat. I teorin borde detta innebära en risk för bankerna, då ett svagt kassaflöde försämrar återbetalningsförmågan. Dock ses jordbruk och skogsbruk som attraktiva placeringar för kreditgivare. LÄS MER