Sökning: "agriculture"

Visar resultat 1 - 5 av 2637 uppsatser innehållade ordet agriculture.

 1. 1. Empowering Smallholder Farmers to Achieve Food Sovereignty Through Soil-Less Agriculture

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abhijith Nag Balasubramanya; Fathimath Zainy Shaafiu; [2022]
  Nyckelord :Food access; food sovereignty; food security; agriculture; alternative agriculture; aeroponics; hydroponics; aquaponics; empowerment; power; smallholder farmers; vertical farming.;

  Sammanfattning : This study explores the question of how soil-less agriculture through hydroponics, aeroponics, and aquaponics can empower smallholder farmers to achieve food sovereignty as portrayed in documentaries. It addresses the power imbalance between large corporations and smallholder farmers in the traditional agriculture industry. LÄS MER

 2. 2. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Sammanfattning : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär hydroponi : Från urbant avfall till odlingssubstrat

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Izabella Karlsson; Maya Spencer; [2022]
  Nyckelord :Hydroponics; urban agriculture; circular economy; industrial symbiosis; Hydroponi; urban odling; cirkulär ekonomi; industriell symbios;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är fullt av utmaningar vad gäller hållbarhet. En av de viktigaste frågeställningarna är hur mänskligheten kan tänka om jordbruket för att anpassa sig till den förväntade ökningen i efterfrågan på mat, och samtidigt göra jordbruket mer miljövänligt. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens bidrag till hållbarhet inom jordbruk : En fallstudie om hur tillämpningar av digitalisering inom jordbruk kan bidra till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fatanhe Hasani; Mohammad Ali Mohammadi; [2022]
  Nyckelord :Digitalisation; Sustainability dimension; Digital tools; Agriculture; Digitalisering; Hållbarhet dimension; Digitala verktyg; Jordbruk;

  Sammanfattning :  Digitalisation developing rapidly in agriculture and the image of a digitalised agriculture often describes an idealized future. Digitalisation should be used to achieve sustainability in agriculture. Few studies have an in-depth analysis that considers all three dimensions of sustainability in the context of digitalisation. LÄS MER

 5. 5. Potential for Enhanced Biological Phosphorus Removal in an activated sludge system for greywater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Mehrzad Ghassemi; [2022]
  Nyckelord :Greywater; EBPR; Phosphorus; Biological treatment; Water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the world's population grows, concerns about water scarcity and rising pollution such as phosphorus and nitrogen have increased significantly. Greywater has been considered by researchers as an ideal alternative to fresh water for decades, and several projects have been implemented to treat and recycle it for various reuse purposes. LÄS MER