Sökning: "agroinfiltration"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet agroinfiltration.

  1. 1. Agroinfiltration och transient uttryck av CRISPR/Cas9 : en förberedande studie på Nicotiana benthamiana och potatis (Solanum tuberosum L.)

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Niklas Olsson; [2014]
    Nyckelord :CRISPR; Cas9; Agrobacterium; agroinfiltration; Nicotiana; potatis; potatis; in-vivo mutation;

    Sammanfattning : Den senast utvecklade tekniken för riktade förändringar av genom in-vivo är baserad på CRISPR/Cas-systemet för vilket förutsättningarna i Nicotiana benthamiana och potatis, Solanum tuberosum, här undersöktes. För att föra in genkonstruktioner i växterna användes Agrobacterium tumefaciens som via vakuum kommer i kontakt med de inre delarna av bladen varefter de gener som finns på en binär vektor uttrycks transient. LÄS MER