Sökning: "ahlenius"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet ahlenius.

 1. 1. Att driva ängeln ur huset : En komparativ analys av författarroll och genus i Virginia Woolfs ”Professions for Women” och Karolina Ramqvists Det är natten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Ahlenius; [2018]
  Nyckelord :Virginia Woolf; Karolina Ramqvist; gender studies; writing; author; authorship; literature; sociology; Virginia Woolf; Karolina Ramqvist; författarroll; skrivande; genus; komparativ analys; Professions for Women; Det är natten. Författaren och den som skriver; litteratursociologi; kvinnligt författarskap; författare; ängeln i huset;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på författarroll, skrivande och genus i Virginia Woolfs ”Professions for Women” och Karolina Ramqvists Det är natten. Författaren och den som skriver utifrån följande frågeställningar: Vilka hinder för författarskap gestaltas? Vilka er­farenhet­er av kvinnligt författarskap förmedlas? Vilka likheter och skillnader finns i Woolfs och Ramqvists perspektiv? Teorin hämtas från genusvetenskapliga perspektiv, hos främst Simone de Beauvoir och Yvonne Hirdman, samt litteratursociologiska perspektiv från Johan Svedjedal. LÄS MER

 2. 2. Notisers påverkan på mobilanvändning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Camilla Ahlenius; Tove Tengvall; [2017]
  Nyckelord :notifications; smartphone; smartphone usage; screen time; notiser; smartphone; mobilanvändning; skärmtid;

  Sammanfattning : Den bärbara teknikens snabba utveckling och integration i våra liv har gett upphov till en diskussion rörande teknikens negativa konsekvenser. Tidigare forskning har visat på en korrelation mellan en stor mobilanvändning och ett sämre välmående, och inom populärkulturen syns nya fenomen som digital detox och att nedgradera sin smartphone till en telefon med färre funktioner. LÄS MER

 3. 3. Att ge eller att inte ge : En studie om projektledares arbete med återkoppling

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emma Ahlénius; Lovisa Öst; [2016]
  Nyckelord :project; feedback; negative feedback; projekt; återkoppling; negativ återkoppling; samtal; svåra samtal;

  Sammanfattning : Bakgrunden till vår uppsats är att återkoppling behövs som verktyg på en arbetsplats för att få medarbetare att trivas. Detta har i grund och botten anknytning till vårt behov av att känna oss accepterade och av att känna samhörighet. Forskning har visat att bekräftelse från omvärlden är en viktig del för individens självbild. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att ge personcentrerad vård till personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Victoria Ahlenius; Maria Irarrazabal; [2016]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; dementia; nurses’ experience; person-centred care.; Alzheimers sjukdom; demenssjukdom; personcentrerad vård; sjuksköterskans upplevelse.;

  Sammanfattning : Background: Dementia impairs cognitive functions, such as memory andspeech, changing a person’s life forever. Providing person-centred care to thesepersons intend to retain their identities, dignity and autonomy. Such care demandstime, devotion and good knowledge of the caring nurse. LÄS MER

 5. 5. Finansiering av medicinsk forskning genom stiftelsen Therese och Johan Anderssons minne, 1931-1964

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Erik Ahlenius; [2016]
  Nyckelord :Sweden; Medical Science; private funding; foundation; research;

  Sammanfattning : In the first half of the 20th century, the researchers in the medical sciences in Sweden were dependent on funding from private foundations. Earlier research has shown that the foundation Stiftelsen Therese och Johan Anderssons Minne was a financier of great importance especially for the 1920s until the 1950s. LÄS MER