Sökning: "ahu"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ahu.

 1. 1. Förhindrande av frostbildning i plattvärmeväxlare via variabel förvärmd uteluft

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Mathias Svedman; [2019]
  Nyckelord :Freeze protection in heat exchangers; energy recovery; plate heat exchanger; analytical model; turbulent flow in heat exchangers; ventilation; preheating; Påfrostning i värmeväxlare; värmeåtervinning; plattvärmeväxlare; turbulent flöde i värmeväxlare; ventilation; analytisk modell; FTX-ventilation; förvärmning.;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om förvärmning av luft är en bra metod för att undvika frostbildning i motströmsplattvärmeväxlare i luftbehandlingsaggregat. Frostbildning i värmeväxlare för ventilation är ett problem i kalla klimat och sänker den återvunna energimängden när potentialen för energiåtervinning är som högst. LÄS MER

 2. 2. Buildings in Arid Desert Climate : Improving Energy Efficiency with Measures on the Building Envelope

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Wahl; [2017]
  Nyckelord :Arid desert climate; Building envelope; Cooling load; Energy efficiency; Energy savings; Thermal resistance; Solar radiation; Energieffektivitet; Energibesparingar; Klimatskal; Kylbehov; Torrt ökenklimat; Solstrålning; Värmemotstånd;

  Sammanfattning : Because of the harsh climate of Saudi Arabia, residential buildings on average, consume more than half of the total consumed energy. A substantial share of energy goes to the air-conditioning of buildings. LÄS MER

 3. 3. Systemlösningar för ventilation på en förskola : Energi- samt ekonomiutvärdering för CAV- och VAV-ventilation för olika luftbehandlingsaggregat

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mattias Rundblad; Nasim Walid; [2017]
  Nyckelord :VAV; CAV; Energy Efficiency; Ventilation; Preschool; LCC; Energy Simulation; Sensitivity Analysis; SFP; AHU; VAV; CAV; Energieffektivisering; Ventilation; Förskola; LCC; Energisimulering; Känslighetsanalys; SFP; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Energieffektiviseringar behövs för att klara klimatmålen. Syftet med detta arbete har därför varit att undersöka ventilationen i förskolebyggnaden Rymden i Eskilstuna kommun. LÄS MER

 4. 4. Stratified Polynesia : A GIS-based study of prehistoric settlements in Samoa and Rapa Nui

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Olof Håkansson; [2017]
  Nyckelord :GIS; social structure; Samoa; Rapa Nui; Easter Island; settlement; hierarchy; archaeological method on spatial relations; stratification; chiefdom; the noble savage; spatial analysis; hare paenga; hare moa; ahu; moai; pipihoreko; manavai; GIS; social struktur; Samoa; Rapa Nui; Påskön; bosättning; hierarki; arkeologisk metod på spatiala relationer; stratifikation; hövdingadöme; den ädle vilden; spatial analys; hare paenga; hare moa; ahu; moai; pipihoreko; manavai;

  Sammanfattning : The overall objective of this study is, to understand how the prehistoric individual experienced her “being in the world”. This is done by examining the spatial relationships of prehistoric remains in order to understand hierarchies. LÄS MER

 5. 5. The Crematorium of Hanga Hahave on Rapa Nui (Easter Island): What stories can the skeletal remains reveal. 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Sigourney Nina Navarro; [2017]
  Nyckelord :Crematoria; Hanga Hahave; Rapa Nui; Easter Island; Cremations; Osteology; Osteoarchaeology; Entanglement; Human remains; Burnt bones; Relic; Burial; Offering; Cannibalism;

  Sammanfattning : This paper uses an osteological approach and applies the study of entanglement in an attempt to understand the crematoria on Rapa Nui (Easter Island), which represent a unique tradition within the ceremonial spheres of the Polynesian area. Skeletal remains from the crematorium of ahu Hanga Hahave, which consist of both cremated - and unburned remains, have been analysed to reveal the different practices that took part in the cremation process and to identify the individuals that were deposited in such structure. LÄS MER