Sökning: "ai musik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ai musik.

 1. 1. Evaluating ChatGPT’s Ability to Compose Music Using the MIDI File Format

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Warnerfjord; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the capabilities of the artificial intelligence model (AI), ChatGPT 3.5-turbo, to compose valuable music in a digital format (MIDI) from natural language prompts. Implementing a multifaceted quantitative approach, the study combines objective musical metrics with subjective user evaluations. LÄS MER

 2. 2. AI en skrämmande drake eller ett verktyg? : Hur upplevs AI-konstgenerering inom spelutveckling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Smilla Svärd; [2023]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens AI ; Visuell media; upphovsrätten; grafiskt spelkoncept;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens(AI) har spirit ut sig på flera områden än bara programmering och robotar. Numera används det vid skrivande, musik-skapande, interaktiva chatter och inom den senaste utvecklingen involveras även konst. LÄS MER

 3. 3. OK Computer : En granskning av AI inom den musikaliska sfären.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :William Ulff; [2023]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; algoritm; musikproduktion; musik-komposition; automatisering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en reflektion och analys av aktörers diskussioner om hur AI som generator och verktyg påverkar samt kan komma att påverka musikindustrin. Uppsatsen utgår från två frågeställningar som syftar till att genom samspel kunna öppna för diskussion om bland annat hur musik produceras och manipuleras genom AI, samt hur AI står sig gentemot kultur, uppfattningar och etik. LÄS MER

 4. 4. The Gunnlod Dataset : Engineering a dataset for multi-modal music generation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Johansson; Joel Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Computer generated music; machine learning; musical instrument digital interfaces; ethics;

  Sammanfattning : This report details the creation of a new dataset named the Gunnlod dataset (after the Norse giantess who guarded the mead of poetry) for use in research in the field of machine learning as applied to music creation, particularly multi-modal music in the MIDI format of symbolic music representation. The dataset is based on a subset of approximately four fifths of the Lakh MIDI dataset. LÄS MER

 5. 5. Musikgenerering med Generativa motståndsnätverk

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Yupeng Li; Jonatan Linberg; [2023]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Music; Generative Adversarial Networks; Artificiell Intelligens; AI; Musik;

  Sammanfattning : At present, state-of-the-art deep learning music generation systems require a lot time and hardware resources to develop. This means that they are almost exclusively available to large companies. In order to reduce these requirements, more efficient techniques and methods need to be utilised. LÄS MER