Sökning: "aid agency"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden aid agency.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 2. 2. Snipp snapp snut, så var samverkan slut? - En studie om hur socialtjänsten upplever samverkan med arbetsförmedlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Lindberg; Lina Stührenberg; [2020]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Kommunikation; Myndighet; Organisation; Samverkan; Socialtjänst;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how social workers whose mission is to investigate people's right to financial aid, experience collaboration with Sweden’s employment agency, Arbetsförmedlingen. The reason the authors of this study chose specifically collaboration with Arbetsförmedlingen is due to the reorganization of offices around the country. LÄS MER

 3. 3. The Strategic Management Implications of Understanding Fair Trade through Organizational Economics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nilsson; Adam Vulovic; [2019]
  Nyckelord :Organizational economics theory; Sustainability; Sustainable supply-chain; Fair trade; Strategic management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to analyze the contractual relationships associated with the fair trade concept by applying organizational economics theory in order to contribute with theoretical and practical strategic management insights. The purpose stems from the underlying research problem concerning a lack of supplementary theoretical perspectives and development informing strategic decision-making in sustainability literature related to supply-chains. LÄS MER

 4. 4. Social delaktighet för elever som läser i grundsärskolan med inriktning ämnesområden : En uppsats om elevassistenters tankar om hur elevers sociala delaktighet kan stärkas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för HumanIT (from 2013)

  Författare :Katarina Lundvall; [2019]
  Nyckelord :social inclusion; intellectual disability; educational aid; compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes; interview study; social delatighet; utvecklingsstörning; elevassistenter; grundsärskola inrikning ämnesområden; intervjustudie;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine educational aid´s perceptions of social inclusion in the compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes. The chosen method of this study is a qualitive research approach. LÄS MER

 5. 5. Energy, Environment and Transportation : An Actor-Role Network Analysis of the World Energy Outlook 1977-2016

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Felicia Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Energy Security; Environment; Transport Sector; Energy; Policy; Actor-Network Theory; Interpretive Content Analysis; Role; Actors; Organisation of Economic Co-operation and Development OECD ; International Energy Agency IEA ; World Energy Outlook WEO ;

  Sammanfattning : This thesis explores how energy and environmental issues have been presented in the transportation sector over time in World Energy Outlook (WEO) publications; the flagship publication of the International Energy Agency (IEA). The thesis covers WEO publications from the first publication of 1977 up to 2016 (with the exception of WEO 1982). LÄS MER