Sökning: "aid agency"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden aid agency.

 1. 1. Beräkningsmodell för vinddistribuerad snöackumulation i Överumans avrinningsområde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Leona Paraschaki; Linda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :SNODDAS; calculation model; Sheltering Index; snow accumulation; wind distribution; SNODDAS; beräkningsmodell; Sheltering Index; snöackumulation; vinddistribuering;

  Sammanfattning : En stor del av Sveriges energiproduktion kommer från vattenkraftverken. Dessa kraftverk använder sig av vattenmagasin för att hålla kvar vattenmassa och dammar för att reglera det vattenflöde som ger upphov till energiproduktionen. LÄS MER

 2. 2. Tillit, styrning och service : En kvalitativ studie av Skatteverkets implementering av tillitsbaserad styrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Andersson; Christian Öström; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; trust-based control; change process; public sector; Swedish Tax Agency; case study; isomorphism; decoupling; New Public Management; tillitsbaserad styrning; förändringsprocess; offentlig sektor; Skatteverket; fallstudie; isomorfism; särkoppling;

  Sammanfattning : Sedan 1980-talet har New Public Management (NPM) varit den dominerande styrfilosofin inom offentlig sektor i Sverige. NPM har framförallt varit förknippat med resultat- och målstyrning och har förväntats öka effektiviteten inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. STOP IT! YOU’RE SPOILING IT! - The (un)desirable consequences of state aid in face of the 2008 economic crisis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Neth; [2018-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the 2007-2008 global economic crisis it took not long until the crisis swapped over from affecting banks to affect the real economy. Governments saw the need to act in order to strengthen their economies facing recession. LÄS MER

 4. 4. Human Urine : can it be applied as fertilizer in agricultural systems?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Julia Filling; [2018]
  Nyckelord :Ecosan; source separation; non-diluted urine; aurin; urine powder; organic fertilizers;

  Sammanfattning : In cities today, vast amounts of nutrients are being wasted. Improvement in nutrient management within agriculture can contribute to a more sustainable society. Reusing nutrients in agriculture could aid in creating a more circular system, where organic fertilizers can be used instead of chemical fertilizers. LÄS MER

 5. 5. Papperslösa i Svenska kyrkan – en enkätstudie om sätt att hjälpa och konflikten mellan normer och regler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tobias Harms; [2018]
  Nyckelord :Undocumented immigrants; immigration; church of sweden; pillars of institutions; priests; deacons; parish pedagogues; values; rules; social norms; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish migration agency (Migrationsverket) believes that newly sharpened rules for asylum will increase the number of undocumented immigrants choosing to stay after getting a rejected asylum application. Since it is illegal to hire undocumented immigrants many are being "payed under the table" or receive welfare or aid from NGO:s. LÄS MER