Sökning: "aid government"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden aid government.

 1. 1. Knähund åt staten? Civilsamhällelig-offentlig samverkan under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Finn Larsson; [2022]
  Nyckelord :cooperation; cross-sector relations; Covid-19; Sweden; civil society; crisis; DRC-typology; samarbete; samverkan; Covid-19; Sverige; civilsamhälle; kris; DRC-typologi;

  Sammanfattning : Denna uppsats skildrar ett axplock av de upplevelser av samverkan som rådde bland ett antal organisationer i civilsamhällelig och offentlig sektor som under Coronavirus-pandemin 2020 ingick i formaliserade samverkansavtal med varandra i avsikt att stärka Sveriges krisberedskap och minimera de samhälleliga och mänskliga kostnaderna av Covid-19. Dessa civilsamhälleliga aktörer är olika organisationer som skiljer sig åt struktur- och arbetsmetodmässigt – en olikhet som tidigare forskning inom krisberedskap och samverkan med civilsamhället sällan fångar. LÄS MER

 2. 2. ALS (Airborne Lidar) accuracy: Can potential low data quality of Lidar ground points be modelled/detected based on recorded point cloud characteristics? Case study of 2016 Lidar capture over Auckland, New Zealand

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriela Olekszyk; [2022]
  Nyckelord :Geography; GIS; Lidar; ALS; Point cloud; Accuracy; Quality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Gabriela Olekszyk ALS (Airborne Lidar) accuracy: Can potential low data quality of Lidar ground points be modelled/detected based on recorded point cloud characteristics? Case study of 2016 Lidar capture over Auckland, New Zealand. Lidar (Light Detection and Ranging) data is becoming more widely available and accessible. LÄS MER

 3. 3. Hur motiveras svensk biståndspolitik genom diskurser om säkerhet?: En kritisk diskursanalys av policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (2016)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Josefina Ekström; [2021-07-07]
  Nyckelord :security; development; Swedish aid; securitization; security-development nexus; poststructuralism; discourse; critical discourse analysis; identity; norms; norm entrepreneur;

  Sammanfattning : This essay is a critical discourse analysis of representations of security that are visible in the Swedish aid policy. The text aims to analyse discourses of security, through lenses of poststructuralist critique, in the current policy framework represented by the Swedish government from 2016 (Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 2016/17:60). LÄS MER

 4. 4. Immunization supply chain of India

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Mahesh Praveen Kashyap; [2021]
  Nyckelord :Immunization supply chain; COVID-19 vaccination; Routine immunization; Vaccine distribution in developing countries; Health care workers for COVID-19 vaccination; Vaccine administration.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background The COVID 19 pandemic has subjected a lot of countries to economic and social turmoil. This has contributed to socio economic as well as psychological challenges undermining the economies of many countries. Immunization is the key in this crucial phase of pandemic that can save a lot of precious lives. LÄS MER

 5. 5. Omställningsstöd till följd av covid-19 : En användarnvänlig utformning?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Hard; Sara Lidwall; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; New Public Management; NPM; Users; Availability; Omställningsstöd; Covid-19; New Public Management; NPM; Användare; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Under året 2020 drabbades världen av covid-19, en global pandemi som kom att påverka världsekonomin. Pandemin innebar stora svårigheter för många svenska företag. Till följd av omständigheterna införde den svenska regeringen ett omställningsstöd för att underlätta för företag som tappat stor del av sin omsättning. LÄS MER