Sökning: "aida hadzialic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden aida hadzialic.

  1. 1. Erkännande av förvaltningsbeslut i form av utbildnings- och yrkesexamina från annat EU-land i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Aida Hadzialic; [2012]
    Nyckelord :Förvaltningsrätt. Statsrätt. EU-rätt. Erkännande av förvaltningsbeslut. Utbildnings- och yrkesexamina.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Föreliggande uppsats handlar om svenska myndigheters erkännande av förvaltningsbeslut i form av utbildnings- och yrkesexamina från andra medlemsländer i EU. Det svenska medlemskapet i EU har medfört att medborgare från andra länder väljer att etablera sig i Sverige. LÄS MER