Sökning: "air consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade orden air consumption.

 1. 1. Flyga till skidsemestern: En intervjustudie om uppfattningar, dissonans och förnekelse hos flygresande skidåkare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nina Lundin; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Air travel has been pointed out as one of our times biggest challenges in fighting climate change. With increasing numbers of passengers and technical solutions to reducing emissions possibly decades away, the Swedish Environmental Protection Agency now claim it is the number of flights each person takes that needs to decrease. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för en expanderade elfordonsflotta i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tove Boivie; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka förutsättningarna för en expanderande elfordonsflotta i Stockholms län under en tidsperiod som sträcker sig från 2015-2030. Frågeställningar som undersöks och diskuteras rör incitament och hinder för en elektrifiering, prognoser och aktuell utveckling för densamma samt hur en elektrifiering av fordonsflottan kan komma att påverka belastningen på elnätet regionalt. LÄS MER

 3. 3. Pre-renovation considerations for a Swedish single-family house : Analysis of energy saving potential

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Meghdeepa Choudhury; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : According to United Nations 7th sustainable development goal, increased use of fossil fuels in energy accounts for around 60 percent of total global greenhouse gas emissions and in order to debacle this crisis of global warming, the European Union aimed to reduce energy use by 32.5 % within 2030 by improving energy efficiency. LÄS MER

 4. 4. A VISIT TO THE PAST - CAST ALUMINIUM HOUSE CLEANING TOOLS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Mikael Lehtinen; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Unsustainable use of natural resources has been the basis for economic growth since the industrial revolution. The linear model of extraction, processing, consumption and disposal has brought significant environmental consequences such as resource scarcity, pollution, biodiversity loss and climate change. LÄS MER

 5. 5. Determining the Technical Potential of Demand Response on the Åland Islands

  Master-uppsats,

  Författare :Edvard Nordlund; Emil Lind; [2021]
  Nyckelord :Åland; Demand response; Energy storage system; Virtual power plant; Peak shaving; Self-sufficiency; Grid stability; Smart Energy Åland; Åland; Efterfrågeflexibilitet; Energilagring; Virtuella kraftverk; Effekttoppar; Självförsörjning; Nätstabilitet; Smart Energy Åland;

  Sammanfattning : With increasing intermittency from renewable energy production, such as solar and wind power, the need for increased flexibility is quickly arising. The Åland Islands have an ambitious energy transition agenda with the goal of having a 100 % renewable energy system. LÄS MER