Sökning: "air force"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden air force.

 1. 1. Sovereignty in Cyberspace A study on Customary International Law on the Principle of Sovereignty

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sam Safi; [2020-05-17]
  Nyckelord :Customary International La; Cyberspace; Sovereignty;

  Sammanfattning : The global expansion of the internet has enabled the emergence of a relatively new theatre of inter-state conflicts; the domain of cyberspace. The emergence of cyberspace poses great challenges to the territorial understanding of the world order and raises important questions about fundamental concepts of international law. LÄS MER

 2. 2. Det är svårt att springa milen tillsammans på distans : En intervjustudie om ledarskap på distans i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Olevik Dunder; Sara Jonasson Vikberg; [2020]
  Nyckelord :Developmental leadership; Leadership; Mission command; Swedish Armed Forces; Telecommuting; Telework; Distansarbete; Försvarsmakten; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Syftet var att undersöka hur Försvarsmaktens ledarskapsmodell lämpar sig vid distansarbete. Den globala trenden med ökat distansarbete, som förstärktes av Coronapandemin, har gjort distansarbete till ett aktuellt ämne. Officeren är skolad i det militära ledarskapet, anpassat efter krigets krav. LÄS MER

 3. 3. Strategies for Road Profile in Adaptive Suspension Control

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Fredrik Skoglund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Semi-active suspension systems has become an increasingly popular alternative to the passive suspensions in recent time. By varying the spring stiffness and damping coefficient in the system, different characteristics can be achieved depending on driver preferability and road disturbances. LÄS MER

 4. 4. Levitating Magnetic Ball

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Karl-Edvin Strand; Otele Yemi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal is to make a globe levitate in the air with the magnetic force created by a magnetic field. An analog control system is used to regulate the globe's position. .. LÄS MER

 5. 5. Israels framgång i sexdagarskriget genom användandet av luftmakt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Sexdagarskriget; Warden; Pape; luftmakt; Israel; luftstridskrafter; framgång;

  Sammanfattning : This study examines the unexpected outcome of the six day war between Israel and it’s neighboring countries. Israel who managed to fend off four aggressors in a war that lasted only six days, where the success was greatly attributed to the Israeli air force. LÄS MER