Sökning: "air heat pump"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden air heat pump.

 1. 1. Energiförbättring av nybyggnation : Vad innebär de nya Boverkets byggregler (BBR), för framtidens VVS-projektering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Strömberg; Simon Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Boverkets byggregler BBR ; VVS-projektering; Från och tilluft med värmeväxlare FTX ; Bergvärmepump; Fjärrvärme;

  Sammanfattning : The first of July 2017, Boverket implemented new rules on how to calculate a buildings energy use. This was the first of two steps where Boverket implemented use with a factor depending on the type of energy used in the building and also a factor depending on the location of the building in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Fjärrvärme och frånluftsvärmepump : Systemets lönsamhet och primärenergitalets inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Tim Wennberg; [2019]
  Nyckelord :district heating; district heating tariff; exhaust air heat pump; combined heating system; cost efficiency; primary energy; primary energy factor; fjärrvärme; fjärrvärmetaxa; frånluftsvärmepump; kombinerad värmeanläggning; kostnadseffektivisering; primärenergi; primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energianvändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning. LÄS MER

 3. 3. A Preliminary Optimisation and Techno-economic Analysis of Solar Assisted Building Heating System Using Transpired Air Solar Collector and Heat Pump in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Puneet Kumar Saini; [2019]
  Nyckelord :Solar energy; air heating; Optimisation; heat pump; transpired air collector;

  Sammanfattning : This thesis presents an optimisation approach and techno-economic evaluation tool for a system consisting of a transpired solar air collector and air source heat pump in a series arrangement. The thesis also investigates the application of the developed tool for feasibility study of a solar heat pump system for a group of three multi-family houses located in Ludvika, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Energiåtervinning med frånluftsvärmepump i flerbostadshus : Simulering av ventilationsförluster och potentiell besparing, Spättan 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Patrik Holmqvist; Arvid Fasth; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Värmepump; Ventilation; Frånluftsvärmepump; Luftbehandling; S-system; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Energi är ett ständigt aktuellt ämne, där byggnader står för en stor del av energianvändningen i Europa och Sverige. Samtidigt som energieffektiviseringar genomförs måste ett tillräckligt luftflöde bibehållas i byggnaden för att uppnå en komfortabel inomhusmiljö. LÄS MER

 5. 5. Potential of Geothermal Energy in India

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Prajesh Sharma; [2019]
  Nyckelord :Geothermal energy; Ground Source Heat Pump GSHP ; Renewable Energy; Power saving; Power generation;

  Sammanfattning : In this research paper, review of world geothermal energy production and their capacity is shown. Here, a research is conducted to know the potential and possibility of geothermal energy in India. LÄS MER