Sökning: "air quality"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade orden air quality.

 1. 1. Geological characterization of rock samples by LIBS and ME-XRT analytical techniques

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Nsioh Elvis Nkioh; [2022]
  Nyckelord :geological characterization; analytical techniques; LIBS; ME-XRT; SEM; element maps; SEM-EDS; secondary electrons; rock samples; automated ore microscopy; SEM-Zeiss Merlin; element weight percentages; element oxide percentages; scanning techniques; analytical methods; laser induced breakdown spectrometry; multi energy x-ray transmission; scanning electron microscope; carbon coating; mineralogical classification; element composition; rock chemistry; rock chemical composition;

  Sammanfattning :      One of the major challenges in earth sciences and mineral exploration has been to determine with high accuracy and at a fast rate the elemental composition as well as the general chemistry of a rock sample. Many analytical techniques e.g. LÄS MER

 2. 2. Prediction of Air Quality Index Using Supervised Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Vamsi Sri Naga Manikanta Murukonda; Avan Chowdary Gogineni; [2022]
  Nyckelord :Air Quality Index; Air Quality Monitoring; Machine Learning; Regression;

  Sammanfattning : Background: Air pollution has become a serious environmental issue. It is responsible for hundreds of fatalities each year and it poses a serious threat to human health and environment. It leads to global warming, greenhouse effect and it also causes respiratory problems like asthma, lung cancer etc. LÄS MER

 3. 3. UNDERSÖKNING AV VÄXTOLJOR SOM FÖRYNGRINGSMEDEL OCH ERSÄTTNING FÖR BITUMEN VID ÅTERVINNING

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Maher El-Tahan; [2022]
  Nyckelord :Asfalt; bitumen; återvinning; föryngring; växtolja; mineralolja; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Asfaltbeläggningar behöver fortlöpande repareras och slutligen bytas ut efter nötning och sönderbrytning men också av att asfalten förlorat sin eftergivlighet genom åldring. Det är en naturlig förändring som påverkas av luftens syre och solens strålning men också av ämnen i miljön. LÄS MER

 4. 4. CatFish Project - Autonomy : Control System, Object Detection and Tracking for USVs

  Master-uppsats,

  Författare :Michael Alexander Georg Forschlé; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a student project at Halmstad University, CatFish aims to make water quality measurement easier by the development of a set of cooperating measurement drones in and under water and up in the air. To minimize human effort during the operation of the CatFish system, the drones shall act autonomously to reach given sets of target coordinates on their own to fulfill desired measurement tasks on arrival. LÄS MER

 5. 5. In situ X-ray diffraction studies of vertically aligned CsPbBr3 nanowire arrays

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Jesper Larsson; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The past decade has seen a great interest in the development of metal halide perovskite materials for use in photo-optical devices, due to the excellent photo-optical properties of these materials. The primary limitation to industrial adoption, and the subject of much research, is the susceptibility of these materials to degradation from exposure to various factors such as air, heat and moisture. LÄS MER