Sökning: "air renewal"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden air renewal.

 1. 1. Thermal Comfort, CO2 and Humidity Levels in Library Student Rooms at the University of Gävle : Experimental and Numerical Study

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Ibai Elosua Ansa; [2022]
  Nyckelord :Ventilation rate; air renewal; CO2 level; relative humidity; indoor temperature; sensors;

  Sammanfattning : Human performance and health are one of the most relevant topics in modern society. Especially at young ages, when academic performance is indispensable. Thus, as the human being spends most of its lifetime inside a building, thermal comfort has become an essential aspect of a room. LÄS MER

 2. 2. Återbruk eller rivning vid fastighetsutveckling : En studie om utmaningar med utgångspunkt från kommersiella byggnader från 1900-talet i Stockholms innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Filip Åstrand; Fredrik Lundin; [2022]
  Nyckelord :Architecture; Construction technology Sustainable development; Cultural heritage; Reuse; Arkitektur; Byggteknik; Hållbart byggande; Kulturhistoria; Återbruk;

  Sammanfattning : Det finns flera motiv till varför fastighetsutvecklare väljer att riva befintliga byggnader i storstäder. Marktillgången i storstäder som Stockholm är begränsad och fastighetsutvecklare vill kunna erbjuda en modern standard som uppfyller de ökade krav och förväntningar hyresgäster ställer. LÄS MER

 3. 3. Transformation of the Aviation industry : Exploring alternative renewal fuel pathways

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Michele Zoccatelli; Edoardo Nascimbeni; [2021]
  Nyckelord :Climate change; aviation; alternative fuels; modelling scenarios; hydrogen; biofuels; electric aircraft; Klimatförändringar; flyg; alternativa bränslen; modelleringsscenarier; väte; biodrivmedel; elflygplan;

  Sammanfattning : This master thesis will be part of a larger project called Sustainable Energy Transition in Aviation (SETA), which will be done in collaboration with the Division of Sustainability, Industrial Dynamics and Entrepreneurship (SIDE) at INDEK. The overall thesis aims to contribute to accelerate the energy transition within the aviation sector, with a focus on three technologies: bio-based jet fuels, hydrogen fuels and electrical aircraft. LÄS MER

 4. 4. Addressing a large-scale implementation of low-emission zones in France

  Master-uppsats, KTH/Systemanalys och ekonomi

  Författare :Mina Roncière; [2020]
  Nyckelord :low-emisson zone; air quality; air pollution; transport policy; urban typology;

  Sammanfattning : Air pollution is a public health issue, and traffic is one of the main sources of pollutants such as NO2, PM10 and PM2.5. Consequently, European cities have been implementing low-emission zones (LEZs) by defining regulated areas, where the most-polluting vehicles are prohibited from driving. LÄS MER

 5. 5. BILTRAFIK INOM STADSPLANERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sinan Faraj Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; Bilism; Transportplanering; Helsingborg; Urban planning; Hållbar stad; Bilism och stadsplanering; Helsingborg H ; Mobilitet; Mobility management; Hållbar stad- och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap och resonera kring biltrafikens potentiella negativa konsekvenser för stadsplaneringen inom flera svenska städer och med Helsingborg som exempel. I denna fallstudie presenteras bilens historia och uppkomst i Sverige och hur planeringen av de svenska städerna och samhället har präglats av biltrafiken. LÄS MER